حقوق خبر

تخلفات انتظامی قضات

Feed Link JS News
تخلفات انتظامی قضات

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات (قسمت 2)

پایگاه خبری حقوق نیوز علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات ادامه از ضعف علمی قضات الف-عدم شناخت لازم و کافی از قوانین و...
۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۹
تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۷
بازدید: 42
تخلفات انتظامی قضات

علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز علل و عوامل اشتباهات و تخلفات انتظامی قضات هنگامی که بخواهیم به اثار و عواقب تخلفات انضباطی در هر دستگاهی نظیر...
۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۱
تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۷
بازدید: 63
تخلفات انتظامی قضات

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت چهارم)

پایگاه خبری حقوق نیوز مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضات ج: دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات به موجب ماده 36 قانون نظارت بر...
۰۵ آذر ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۶
تاریخ: ۰۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 80
تخلفات انتظامی قضات

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت سوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضات ب: دادگاه عالی انتظامی قضات دادگاه انتظامی قضات در حقیقت دادگاهی است که...
۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۸
تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 72
تخلفات انتظامی قضات

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز مبانی قانونی تعقیب انتظامی قضات مقصود از تعقیب انتظامی قضات عبارت است از: تحت تعقیب و پیگیری قرار دادن یک قاضی...
۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۳
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 94
تخلفات و تعقیب انتظامی قضات

مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات (قسمت اول)

پایگاه خبری حقوق نیوز مبانی قانونی تخلفات و تعقیب انتظامی قضات تخلف انتظامی که از ناحیه قضات صورت می گیرد فعل یا ترک فعلی است که...
۱۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۸
تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 107
تخلفات انتظامی قضات

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت سوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات الف- پی بردن حاکم به فساد خود غالب فقهای امامیه در خصوص کشف...
۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۱
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 85
تخلفات انتظامی قضات

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات مبانی حقوقی تخلفات انتظامی قضات آنچه مسلم است انسان همواره...
۲۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۲
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 126
تخلفات انتظامی قضات

مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات (قسمت اول)

پایگاه خبری حقوق نیوز مبانی نظری، حقوقی و فقهی تخلفات انتظامی قضات توجه و اجرای قانون یکی از طرق و شاید مهمترین طریق اجرای عدالت...
۲۴ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۴
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 140
قضات در ایران

سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایران

پایگاه خبری حقوق نیوز سابقه تقنینی قوانین و مقررات انتظامی قضات در ایران در کشور ما برای اولین بار قانون اصول تشکیلات عدلیه در سال...
۲۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۱
تاریخ: ۲۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 119
قضات در ایران

سابقه تاریخی نظارت انتظامی قضات در ایران

پایگاه خبری حقوق نیوز سابقه تاریخی نظارت انتظامی قضات در ایران اصولاً بحث نظارت بر کار قضات مختص زمان فعلی نیست بلکه حتی در زمان رم...
۲۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۷
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 109
سرخط خبرها: