حقوق خبر

نظریه‌های مشورتی

Feed Link JS News
نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 9

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه  شماره پرونده ۱۸۷۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۲ سؤال احتراماً معروض می­ دارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی...
۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۱
تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 117
نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 8

نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه   شماره پرونده ۱۸۰۹ ـ ۵۹ ـ ۹۲ سؤال اداره ثبت اسناد و املاک حسب...
۰۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۸
تاریخ: ۰۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 109
نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 7

حقوق نیوز - ضرورت اخذ نظریه مشورتی سازمان نظام پزشکی برای احضار پزشکان و رسیدگی به جرایم‌ ناشی از حرفه‌های پزشکی‌ بخشنامه به مراجع قضایی کشور...
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۳
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 72
نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 6

حقوق نیوز - نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه شماره پرونده ۲۰۲۰ ـ ۳/۹ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ الف (زوج) ب (زوجه)...
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۸
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 85
نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 5

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره پرونده ۲۰۲۶ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال در پرونده قتل عمدی که زمان وقوع در سال ۱۳۸۱ بوده و...
۲۷ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۵
تاریخ: ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 104
نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 4

نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه حقوق نیوز - شماره پرونده ۳ ـ ۶۲ ـ ۹۳ سؤال با توجه به اینکه بانک ها و...
۲۴ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۶
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 105
نظریه های مشورتی اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 3

حقوق نیوز - شماره پرونده ۱۹۳۱ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲ سؤال آیا کارشناس منتخب دادگاه پس از اظهارنظر و تقدیم نظریه خود به دادگاه می ­تواند از نظر قبلی...
۰۲ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۸
تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 199
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 2

حقوق نیوز - شماره پرونده ۱۵۵۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲ سؤال پس از صدور حکـم محکومیت و صدور اجراییه خارج از مهـلت محکوم­ علیه واخواهی می­ کند و عذر...
۱۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۲
تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 1290
نظریه های مشورتی

نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه 1

حقوق نیوز - شماره ۲۵۴۵/۹۲/۷ - ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ شماره پرونده ۱۵۱۱ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ آیا مقصود از حکم طلاق گواهی عدم امکان سازش می­ باشد...
۱۶ تیر ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۹
تاریخ: ۱۶ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 1306
سرخط خبرها: