حقوق خبر

وکالت در نظریات مشورتی

Feed Link JS News
وکالت در نظریات مشورتی

عدم اعطا پروانه وکالت به فردی که کارآموزی وکالت را در خارج از ایران گذرانده است

حقوق نیوز / مقررات وکالت   8-...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۰
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 280
وکالت در نظریات مشورتی

تحصیل پروانه وکالت توسط اساتید دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

حقوق نیوز / مقررات وکالت   7-...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۵
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 268
وکالت در نظریات مشورتی

عدم اعطای پروانه وکالت به مستخدمین قراردادی دولتی

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   6-...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۳
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 281
وکالت در نظریات مشورتی

ضرورت داشتن لیسانس حقوق برای متقاضی پروانه وکالت اتفاقی

  4- ضرورت داشتن لیسانس حقوق برای...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۷
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 279
وکالت در نظریات مشورتی

عدم اعطا پروانه وکالت اتفاقی به قضات و مستخدمین دولتی

حقوق نیوز / مقررات وکالت   3-...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۰۴
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 276
وکالت در نظریات مشورتی

جواز اعطای پروانه وکالت به نابینایان

حقوق نیوز/ مقررات وکالت/ وکالت در نظریات...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۴
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 288
وکالت در نظریات مشورتی

عدم اعطا پروانه وکالت برای فارغ التحصیل رشته علوم قضایی مدرسه عالی تربیتی و قضایی طلاب قم

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   2-...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۵۷
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 310
وکالت در نظریات مشورتی

عدم الزام کانون برای اعطا پروانه وکالت اتفاقی

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   5-...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۱
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 268
وکالت در نظریات مشورتی

عدم اجازه وکالت برای وکیلی که با سپردن پروانه مشغول قضاوت شده و سپس استعفا داده و هنوز روانه خود را از کانون دریافت نکرده است

حقوق نیوز/ مقررات...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۰۹:۴۶
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 264
سرخط خبرها: