حقوق خبر

مکاتبات

Feed Link JS News
مکاتبات

نامه کمیسیون حمایت از وکلای کانون به شعبه 405 دادگاه عمومی تهران در مورد پذیرش کارآموزان وکالت

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   37-...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۸
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 807
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی در مورد کارآموزی کارآموزان وکالت

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   36-...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۶
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 824
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به سرپرست مجتمع قضایی میرداماد در مورد عدم پذیرش وکیل متهم توسط یکی از شعبات آن مجتمع

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   35-...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۳
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 784
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به دادستان انتظامی قضات در مورد عدم پذیرش وکیل توسط یکی از شعبات محاکم عمومی

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   34-...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۱
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 811
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه در خصوص ملاقات وکلا با موکلین زندانی

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   33-...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۶
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 808
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه هیئت مدیره کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه صدور احکام محکومیت وکلای دادگستری

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   38-...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۰
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 820
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس اداره تمبر

حقوق نیوز/ مقررات وکالت   32-...
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۹
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 1212
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس دادگستری گرمسار در مورد نحوه کارآموزی کارآموزان وکالت

حقوق نیوز/ مقررات وکالت 30- نامه رئیس...
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۴
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 1220
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به سرپرست اداره نظارت و پیگیری مالیات بر شرکت ها در مورد نحوه پذیرش و دخالت وکلای دادگستری

حقوق نیوز/ مقررات وکالت 29- نامه رئیس...
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۲
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 1216
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس اداره معاضدت کانون در مورد قرارداد مالی بین وکیل معاضدتی و موکل

حقوق نیوز/ مقررات وکالت 31- نامه رئیس...
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۶
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 1198
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به مشاور رئیس سازمان نوسازی و توسعه مدارس در مورد میزان حق المشاوره

حقوق نیوز/ مقررات وکالت 27- نامه رئیس...
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۵
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 532
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه در مورد مطالبه پروانه وکالت وکلا توسط قضات هنگام مراجعه آنان به محاکم

حقوق نیوز/ مقررات وکالت 26- نامه رئیس...
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۴
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 406
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه در مورد ملاقات وکلا با موکلین زندانی

حقوق نیوز/مقررات وکالت 25- نامه رئیس...
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۲
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 472
دسته بندی: مکاتبات
مکاتبات

نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی اراک در مورد حدود اختیارات کارآموزان وکالت

حقوق نیوز/ مقررات وکالت 28- نامه رئیس...
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۸
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 359
دسته بندی: مکاتبات
نامه مجدد رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه در مورد ممانعت شعب دیوان عالی کشور از مطالعه پرونده توسط وکلاء

مکاتبات 24

پایگاه خبری حقوق نیوز 24- نامه مجدد...
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 297
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس دادگاه های انقلاب اسلامی تهران در مورد نحوه وکالت کاراموزان وکالت

مکاتبات 23

پایگاه خبری حقوق نیوز 23- نامه رئیس...
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۶
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 319
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس قوه قضاییه به رئیس دیوان عالی کشور در مورد ممانعت یکی از شعب دیوان از مطالعه پرونده توسط وکیل دادگستری

مکاتبات 22

پایگاه خبری حقوق نیوز 22- نامه رئیس...
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۴
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 323
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه در مورد ممانعت یکی از شعب دیوان عالی کشور از مطالعه پرونده توسط وکیل دادگستری

مکاتبات 21

پایگاه خبری حقوق نیوز 21- نامه رئیس...
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۱
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 333
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز رئیس کل دادگستری استان خراسان در مورد تعداد وکالت های تسخیری عهده وکلا در یک سال

مکاتبات 19

پایگاه خبری حقوق نیوز 19- نامه رئیس...
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۴
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 297
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به فرمانده نیروی انتظامی در مورد برخورد ناشایست فرمانده یکی از کلانتری ها با یکی از وکلای دادگستری

مکاتبات 17

پایگاه خبری حقوق نیوز 17- نامه رئیس...
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۶
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 247
دسته بندی: مکاتبات
سرخط خبرها: