حقوق خبر

مکاتبات

Feed Link JS News
نامه هیئت مدیره کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه صدور احکام محکومیت وکلای دادگستری

مکاتبات 38

پایگاه خبری حقوق نیوز 38- نامه هیئت...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۰
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 674
دسته بندی: مکاتبات
نامه کمیسیون حمایت از وکلای کانون به شعبه 405 دادگاه عمومی تهران در مورد پذیرش کارآموزان وکالت

مکاتبات 37

پایگاه خبری حقوق نیوز 37- نامه کمیسیون...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۸
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 673
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به سرپرست مجتمع قضایی شهید بهشتی در مورد کارآموزی کارآموزان وکالت

مکاتبات 36

پایگاه خبری حقوق نیوز 36- نامه رئیس...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۶
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 680
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به سرپرست مجتمع قضایی میرداماد در مورد عدم پذیرش وکیل متهم توسط یکی از شعبات آن مجتمع

مکاتبات 35

پایگاه خبری حقوق نیوز 35- نامه رئیس...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۳
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 664
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به دادستان انتظامی قضات در مورد عدم پذیرش وکیل توسط یکی از شعبات محاکم عمومی

مکاتبات 34

34- نامه رئیس کانون وکلای مرکز به دادستان...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۱
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 675
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه در خصوص ملاقات وکلا با موکلین زندانی

مکاتبات 33

33- نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس قوه...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۶
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 675
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس اداره تمبر

مکاتبات 32

پایگاه خبری حقوق نیوز 32- نامه رئیس...
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۹
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 1085
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس دادگستری گرمسار در مورد نحوه کارآموزی کارآموزان وکالت

مکاتبات 30

پایگاه خبری حقوق نیوز 30- نامه رئیس...
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۴
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 1085
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به سرپرست اداره نظارت و پیگیری مالیات بر شرکت ها در مورد نحوه پذیرش و دخالت وکلای دادگستری

مکاتبات 29

پایگاه خبری حقوق نیوز 29- نامه رئیس...
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۲
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 1085
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس اداره معاضدت کانون در مورد قرارداد مالی بین وکیل معاضدتی و موکل

مکاتبات 31

پایگاه خبری حقوق نیوز 31- نامه رئیس...
۱۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۶
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 1073
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به مشاور رئیس سازمان نوسازی و توسعه مدارس در مورد میزان حق المشاوره

مکاتبات 27

پایگاه خبری حقوق نیوز 27- نامه رئیس...
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۵
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 413
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه در مورد مطالبه پروانه وکالت وکلا توسط قضات هنگام مراجعه آنان به محاکم

مکاتبات 26

پایگاه خبری حقوق نیوز 26- نامه رئیس...
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۴
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 381
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس شعبه 8 دادگاه عمومی اراک در مورد حدود اختیارات کارآموزان وکالت

مکاتبات 28

پایگاه خبری حقوق نیوز 28- نامه رئیس...
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۸
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 326
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه در مورد ملاقات وکلا با موکلین زندانی

مکاتبات 25

پایگاه خبری حقوق نیوز 25- نامه رئیس...
۰۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۲
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 441
دسته بندی: مکاتبات
نامه مجدد رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه در مورد ممانعت شعب دیوان عالی کشور از مطالعه پرونده توسط وکلاء

مکاتبات 24

پایگاه خبری حقوق نیوز 24- نامه مجدد...
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 267
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس دادگاه های انقلاب اسلامی تهران در مورد نحوه وکالت کاراموزان وکالت

مکاتبات 23

پایگاه خبری حقوق نیوز 23- نامه رئیس...
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۶
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 277
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس قوه قضاییه به رئیس دیوان عالی کشور در مورد ممانعت یکی از شعب دیوان از مطالعه پرونده توسط وکیل دادگستری

مکاتبات 22

پایگاه خبری حقوق نیوز 22- نامه رئیس...
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۴
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 276
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز به رئیس قوه قضاییه در مورد ممانعت یکی از شعب دیوان عالی کشور از مطالعه پرونده توسط وکیل دادگستری

مکاتبات 21

پایگاه خبری حقوق نیوز 21- نامه رئیس...
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۱
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 292
دسته بندی: مکاتبات
نامه رئیس کانون وکلای مرکز رئیس کل دادگستری استان خراسان در مورد تعداد وکالت های تسخیری عهده وکلا در یک سال

مکاتبات 19

پایگاه خبری حقوق نیوز 19- نامه رئیس...
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۴
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 266
دسته بندی: مکاتبات
نامه مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت کشور به مدیر کل امور نیروی انتظامی در خصوص برخورد یگان های انتظامی با وکلای دادگستری

مکاتبات 18

پایگاه خبری حقوق نیوز 18- نامه مدیرکل...
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۳
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 250
دسته بندی: مکاتبات
سرخط خبرها: