حقوق خبر

حقوقی

Feed Link JS News
قرار تامین کیفری

قرار تامین کیفری در حقوق ایران

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 96
دسته بندی: مقالات حقوقی

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مقررات توبه (قسمت 2)

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۹
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 148
دسته بندی: مقالات حقوقی
قاعده اغتفار

شروط ضمن عقد و قاعده اغتفار (قسمت 1)

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۲
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 148
دسته بندی: مقالات حقوقی

قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و مقررات توبه (قسمت 1)

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۲۸
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 219
دسته بندی: مقالات حقوقی
سوابق کیفری (Criminal records)

بررسی راهبردهای کاهش تأثیر سوابق کیفری در اشتغال محکومین در آمریکا

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۰
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 156
دسته بندی: مقالات حقوقی

جرم انگاری و مداخله کیفری در حوزه خانواده

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۹:۰۲
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 173
دسته بندی: مقالات حقوقی
استقلال قضایی

مقایسه استقلال قضایی در ایران و ایالات متحده امریکا (قسمت 3)

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۱
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 199
دسته بندی: مقالات حقوقی
استقلال قضایی

مقایسه استقلال قضایی در ایران و ایالات متحده امریکا (قسمت 2)

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۵۰
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 630
دسته بندی: مقالات حقوقی
استقلال قضایی

مقایسه استقلال قضایی در ایران و ایالات متحده امریکا (قسمت 1)

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۵۴
تاریخ: ۱۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 632
دسته بندی: مقالات حقوقی
نظام قضایی

علی اکبر داور، عدلیه نوین و اصلاحات نظام قضایی در عصر رضاشاه

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۸
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 210
دسته بندی: مقالات حقوقی
جرم انگاری امنیت مدار

جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران (قسمت 2)

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۲
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 549
دسته بندی: مقالات حقوقی
جرم انگاری امنیت مدار

جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران (قسمت 1)

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۲
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 477
دسته بندی: مقالات حقوقی
عفاف

اصل عفاف و کارکردهای آن در حقوق خانواده (قسمت 1)

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۴
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 245
دسته بندی: مقالات حقوقی
عفاف

اصل عفاف و کارکردهای آن در حقوق خانواده (قسمت 2)

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۱
تاریخ: ۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 222
دسته بندی: مقالات حقوقی
داوری الکترونیکی (Electronic Arbitration)

بررسی چالش های داوری الکترونیکی (قسمت 2)

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/مقالات...
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۵
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 251
دسته بندی: مقالات حقوقی
داوری الکترونیکی (Electronic Arbitration)

بررسی چالش های داوری الکترونیکی (قسمت 3)

حقوق نیوز/ مطالب حقوقی/ مقالات...
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۹
تاریخ: ۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 250
دسته بندی: مقالات حقوقی
اصل تناظر

اصل تناظر در حقوق چیست؟

حقوق نیوز/ مقالات حقوقی   اصل...
۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۴
تاریخ: ۰۱ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 409
دسته بندی: مقالات حقوقی

شناسایی و غربالگری ژن های مستعد در بروز رفتارهای مجرمانه به منظور پیشگیری از جرم (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز ژن...
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۶
تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 630
دسته بندی: مقالات حقوقی
مسئولیت مدنی

ارزیابی مبانی فقهی مسئولیت مدنی (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز مبانی فقهی...
۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۶
تاریخ: ۰۸ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 668
دسته بندی: مقالات حقوقی

شناسایی و غربالگری ژن های مستعد در بروز رفتارهای مجرمانه به منظور پیشگیری از جرم (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز ژن...
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۷
تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 635
دسته بندی: مقالات حقوقی
سرخط خبرها: