حقوق خبر

دانشگاهی

Feed Link JS News
جوینت ونچر(Joint venture)

تمام اطلاعات درباره قرارداد جوینت ونچر(Joint venture)

  پایگاه خبری حقوق نیوز جوینت...
۲۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۳
تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 619
دسته بندی: دانشگاهی
جرم شناسی فرهنگی

تمام اطلاعات درباره جرم شناسی فرهنگی (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز جرم...
۱۴ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۴
تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 612
دسته بندی: دانشگاهی
جرم شناسی فرهنگی

تمام اطلاعات درباره جرم شناسی فرهنگی (قسمت 1)

    پایگاه خبری حقوق...
۰۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۱
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 693
دسته بندی: دانشگاهی
انگ‌زنی و امنیت گرایی کیفری

امنیت گرایی کیفری و انگ‌زنی به متهم و محکوم کیفری(قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز جلوه...
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۹
تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 622
دسته بندی: دانشگاهی
انگ زنی و امنیت گرایی کیفری

امنیت گرایی کیفری و انگ‌زنی به متهم و محکوم کیفری(قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۳
تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 602
دسته بندی: دانشگاهی

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز موانع اقتصادی حق...
۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۹
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 1238
دسته بندی: دانشگاهی
جرایم شدید از اشد

جرایم شدید از اشد؛ مفهوم وتفاوت های آن 4

پایگاه خبری حقوق نیوز جرایم شدید از...
۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۷
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 861
دسته بندی: دانشگاهی
حقوق کامن لا و اسلام

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز بررسی تطبیقی...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۱
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 774
دسته بندی: دانشگاهی
حقوق کامن لا و اسلام

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام (قسمت 4)

پایگاه خبری حقوق نیوز بررسی تطبیقی...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۰
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 543
دسته بندی: دانشگاهی

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز موانع...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۳
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 518
دسته بندی: دانشگاهی
حقوق کامن لا و اسلام

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام (قسمت 3)

پایگاه خبری حقوق نیوز بررسی تطبیقی...
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۰
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 440
دسته بندی: دانشگاهی

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز موانع اقتصادی حق...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۱
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 387
دسته بندی: دانشگاهی
حقوق کامن لا و اسلام

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام (قسمت 2)

پایگاه خبری حقوق نیوز بررسی تطبیقی...
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۴
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 400
دسته بندی: دانشگاهی

جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز جرائم قابل گذشت...
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۷
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 421
دسته بندی: دانشگاهی
حقوق کامن لا و اسلام

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز بررسی تطبیقی...
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۰
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 416
دسته بندی: دانشگاهی

جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز جرائم قابل گذشت...
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۰
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 397
دسته بندی: دانشگاهی

حقوق بزه دیده و متهم در دیوان کیفری بین المللی (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز حقوق بزه دیده و...
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۱
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 444
دسته بندی: دانشگاهی
حقوق بزه دیده و متهم

حقوق بزه دیده و متهم در دیوان کیفری بین المللی (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز حقوق بزه دیده و...
۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۴
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 362
دسته بندی: دانشگاهی

مفهوم اضطرار اجتماعی و تاثیر آن در تجویز اتلاف مال (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز مفهوم اضطرار...
۱۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۸
تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 382
دسته بندی: دانشگاهی
مبحث قبول

مبحث قبول در نظام حقوقی ایران (قسمت 2)

پایگاه خبری حقوق نیوز مبحث قبول در...
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۰
تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 392
دسته بندی: دانشگاهی
سرخط خبرها: