حقوق خبر

دانشگاهی

Feed Link JS News
جرم شناسی فرهنگی

تمام اطلاعات درباره جرم شناسی فرهنگی (قسمت 1)

    پایگاه خبری حقوق...
۰۷ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۱
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 171
دسته بندی: دانشگاهی
انگ‌زنی و امنیت گرایی کیفری

امنیت گرایی کیفری و انگ‌زنی به متهم و محکوم کیفری(قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز جلوه...
۲۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۹
تاریخ: ۲۶ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 257
دسته بندی: دانشگاهی
انگ زنی و امنیت گرایی کیفری

امنیت گرایی کیفری و انگ‌زنی به متهم و محکوم کیفری(قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۳
تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 217
دسته بندی: دانشگاهی

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز موانع اقتصادی حق...
۱۸ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۹
تاریخ: ۱۸ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 915
دسته بندی: دانشگاهی
جرایم شدید از اشد

جرایم شدید از اشد؛ مفهوم وتفاوت های آن 4

پایگاه خبری حقوق نیوز جرایم شدید از...
۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۷
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 765
دسته بندی: دانشگاهی
حقوق کامن لا و اسلام

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز بررسی تطبیقی...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۱
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 664
دسته بندی: دانشگاهی
حقوق کامن لا و اسلام

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام (قسمت 4)

پایگاه خبری حقوق نیوز بررسی تطبیقی...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۰
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 437
دسته بندی: دانشگاهی

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز موانع...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۳
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 412
دسته بندی: دانشگاهی
حقوق کامن لا و اسلام

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام (قسمت 3)

پایگاه خبری حقوق نیوز بررسی تطبیقی...
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۰
تاریخ: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 345
دسته بندی: دانشگاهی

موانع اقتصادی حق دادخواهی در مرجع داوری (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز موانع اقتصادی حق...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۱
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 297
دسته بندی: دانشگاهی
حقوق کامن لا و اسلام

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام (قسمت 2)

پایگاه خبری حقوق نیوز بررسی تطبیقی...
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۴
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 295
دسته بندی: دانشگاهی

جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز جرائم قابل گذشت...
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۷
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 317
دسته بندی: دانشگاهی
حقوق کامن لا و اسلام

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز بررسی تطبیقی...
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۰
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 303
دسته بندی: دانشگاهی

جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز جرائم قابل گذشت...
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۰
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 291
دسته بندی: دانشگاهی

حقوق بزه دیده و متهم در دیوان کیفری بین المللی (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز حقوق بزه دیده و...
۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۱
تاریخ: ۱۴ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 322
دسته بندی: دانشگاهی
حقوق بزه دیده و متهم

حقوق بزه دیده و متهم در دیوان کیفری بین المللی (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز حقوق بزه دیده و...
۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۴
تاریخ: ۱۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 265
دسته بندی: دانشگاهی

مفهوم اضطرار اجتماعی و تاثیر آن در تجویز اتلاف مال (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز مفهوم اضطرار...
۱۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۸
تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 291
دسته بندی: دانشگاهی
مبحث قبول

مبحث قبول در نظام حقوقی ایران (قسمت 2)

پایگاه خبری حقوق نیوز مبحث قبول در...
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۰
تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 274
دسته بندی: دانشگاهی
مبحث قبول

مبحث قبول در نظام حقوقی ایران (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز مبحث قبول در...
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۶
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 280
دسته بندی: دانشگاهی
بیع زمانی (Time Sharing)

بیع زمانی در فقه و حقوق ایران (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز بیع زمانی در...
۲۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۴
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۷
بازدید: 958
دسته بندی: دانشگاهی
سرخط خبرها: