حقوق خبر

دانشگاهی

Feed Link JS News
بیع زمانی (Time Sharing)

بیع زمانی در فقه و حقوق ایران (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز بیع زمانی در فقه و حقوق ایران اقوال حقوقدانان در صحت قرارداد بيع زمانی گروهي از حقوقدانان با‌ اسـتناد‌...
۲۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۴
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۷
بازدید: 95
دسته بندی: دانشگاهی

عارضه هیپوگلیسمی و تاثیر آن بر رفتار مجرمانه

پایگاه خبری حقوق نیوز عارضه هیپوگلیسمی و  تاثیر آن بر رفتار مجرمانه از‌ مـهمترين عـوامل دروني تاثيرگـذار در وقـوع رفتـار مجرمانـه...
۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۸
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۷
بازدید: 81
دسته بندی: دانشگاهی
جرایم شدید از اشد

جرایم شدید از اشد؛ مفهوم وتفاوت های آن 2

پایگاه خبری حقوق نیوز جرایم شدید از اشد مفهوم و تفاوت های آن اشکال تشدید جرم به طور استقرایی ميتوان اشکال تشدید جرم را به سه...
۰۴ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۷
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۷
بازدید: 117
دسته بندی: دانشگاهی

نظریه انحراف‌های غریزی و کژخویی فطری دوپره

پایگاه خبری حقوق نیوز نظریه انحراف‌های غریزی و کژخویی فطری دوپره نظریه این دانشمند از جمله نظریه هایی است که بر نقش هدایت گر غریزه...
۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۱
تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷
بازدید: 131
دسته بندی: دانشگاهی
جرایم شدید از اشد

جرایم شدید از اشد؛ مفهوم وتفاوت های آن 1

پایگاه خبری حقوق نیوز جرایم شدید از اشد مفهوم و تفاوت های آن تعيين جرایم شدید از جرایم اشد نتایج مهمي در حقوق کيفري ایران از خود...
۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۰
تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷
بازدید: 108
دسته بندی: دانشگاهی
قبح عقاب بلابیان

تعریف قاعده‌ قبح عقاب بلابیان

پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف قاعده‌ قبح عقاب بلابیان احکام و مقررات فقهي و حقوقي شرع مقدس اسلام ، مستنبط از مباني متقني است که قواعد‌...
۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۰
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 260
دسته بندی: دانشگاهی
آلبرت بندورا (Albert Bandura)

نظریه یادگیری مشاهده ای بندورا

پایگاه خبری حقوق نیوز نظریه یادگیری مشاهده ای بندورا آلبرت بندورا صاحب نظریه یادگیری اجتماعی که به نام های یادگیری تقلیدی و یادگیری...
۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۹
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 121
دسته بندی: دانشگاهی

کیفیات مشدده و کیفیات مخففه 2

پایگاه خبری حقوق نیوز کیفیات مشدده و کیفیات مخففه در یک طبقه‌بندی، جهات تشدید مجازات‌ به‌ کیفیات مشدّده عـمومی (عـام) و کـیفیات‌...
۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۴
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 107
دسته بندی: دانشگاهی
نقض قابل‌ پیش‌بینی قراردادها

مفهوم نقض قابل‌ پیش‌بینی قراردادها

پایگاه خبری حقوق نیوز مفهوم نقض قابل‌ پیش‌بینی قراردادها در حـقوق قـراردادها، نقض واقعی قرارداد زمانی محقق می شود که يکی از طرفين...
۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۹
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 98
دسته بندی: دانشگاهی
قرارداد ائتلاف (Patent Pool)

حق اختراع و قرارداد ائتلاف

پایگاه خبری حقوق نیوز حق اختراع و قرارداد ائتلاف مديريت جمعي حقوق اموال فکری اصطلاحی است که براي بيان روش های مديريت انبوه داراييهای...
۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۴
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 93
دسته بندی: دانشگاهی
حقوق مالکیت معنوی ( Intellectual Property Rights)

حقوق مالکیت معنوی از لحاظ حقوقی 3

  پایگاه خبری حقوق نیوز حقوق مالکیت معنوی از لحاظ حقوقی ویژگی های حقوق معنوی 1-غیرقابل انتقال بودن: به این معنا که...
۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۹
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 88
دسته بندی: دانشگاهی

کیفیات مشدده و کیفیات مخففه 1

پایگاه خبری حقوق نیوز کیفیات مشدده و کیفیات مخففه مطالعات‌ تاریخی حقوق جزا نشان می‌دهد دادرسی‌های کهن، اصل قانونی بودن‌ جـرایم و...
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۶
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 117
دسته بندی: دانشگاهی
بیع زمانی (Time Sharing)

بیع زمانی در فقه و حقوق ایران (قسمت اول)

پایگاه خبری حقوق نیوز بیع زمانی در فقه و حقوق ایران يکي از نهادهای نوپای حقوقی که به فـراخور نيازهای بشر ابتدا در کشورهای اروپايی...
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۵
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 102
دسته بندی: دانشگاهی
حقوق مالکیت معنوی ( Intellectual Property Rights)

حقوق مالکیت معنوی از لحاظ حقوقی 2

پایگاه خبری حقوق نیوز حقوق مالکیت معنوی از لحاظ حقوقی پیشینه مالکیت معنوی در ایران در سال 1309 اولین قرارداد مالکیت ادبی میان...
۲۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۴
تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 105
دسته بندی: دانشگاهی

مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران

پایگاه خبری حقوق نیوز مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران مـاده 58 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : « هر‌ گاه در اثر تقصیر‌ یا‌...
۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۲۲:۵۰
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 132
دسته بندی: دانشگاهی
حقوق مالکیت معنوی ( Intellectual Property Rights)

حقوق مالکیت معنوی از لحاظ حقوقی 1

پایگاه خبری حقوق نیوز حقوق مالکیت معنوی از لحاظ حقوقی عبارت ( Intellectual Property Rights) به زبان انگلیسی که معادل «حقوق مالکیت...
۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۹
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 97
دسته بندی: دانشگاهی
لاموریت

نظریه پرخاش جویی لاموریت

پایگاه خبری حقوق نیوز نظریه پرخاش جویی لاموریت نظریه پرخاش جویی در زمره نظریه های زیست روانی قرار می گیرد. لاموریت رفتار و فعالیت...
۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۱
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 122
دسته بندی: دانشگاهی
سزار لومبروزو Cesare Lombroso

نظریه جانی بالفطره لمبروزو

  پایگاه خبری حقوق نیوز نظریه جانی بالفطره لمبروزو سزار لومبروزو Cesare Lombroso ‏ (۶ نوامبر ۱۸۳۶ - ۱۹ اکتبر ۱۹۰۹) پزشک و...
۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۳
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 248
دسته بندی: دانشگاهی
جرم‌شناسی پست مدرن Postmodern criminology

جرم‌شناسی پست مدرن چیست؟ (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز جرم‌شناسی پست مدرن (Postmodern criminology) جرم شناسان پست مدرن، جرم شناسی سنتی و مرسوم را به دلیل...
۰۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۱
تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 191
دسته بندی: دانشگاهی
جرم‌شناسی پست مدرن Postmodern criminology

جرم‌شناسی پست مدرن چیست؟ (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز جرم‌شناسی پست مدرن (Postmodern criminology) جرم شناسی پست مدرن شاخه ای از جرم شناسی انتقادی معاصر...
۰۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۱
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 318
دسته بندی: دانشگاهی
سرخط خبرها: