حقوق خبر

دانشگاهی

Feed Link JS News

مفهوم اضطرار اجتماعی و تاثیر آن در تجویز اتلاف مال (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز مفهوم اضطرار...
۱۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۱:۱۸
تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 106
دسته بندی: دانشگاهی
مبحث قبول

مبحث قبول در نظام حقوقی ایران (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز مبحث قبول در...
۱۸ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۶
تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 98
دسته بندی: دانشگاهی
بیع زمانی (Time Sharing)

بیع زمانی در فقه و حقوق ایران (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز بیع زمانی در...
۲۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۴
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۷
بازدید: 243
دسته بندی: دانشگاهی

عارضه هیپوگلیسمی و تاثیر آن بر رفتار مجرمانه

پایگاه خبری حقوق نیوز عارضه هیپوگلیسمی...
۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۸
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۷
بازدید: 151
دسته بندی: دانشگاهی
جرایم شدید از اشد

جرایم شدید از اشد؛ مفهوم وتفاوت های آن 2

پایگاه خبری حقوق نیوز جرایم شدید از...
۰۴ دی ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۷
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۷
بازدید: 261
دسته بندی: دانشگاهی

نظریه انحراف‌های غریزی و کژخویی فطری دوپره

پایگاه خبری حقوق نیوز نظریه انحراف‌های...
۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۱
تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷
بازدید: 265
دسته بندی: دانشگاهی
جرایم شدید از اشد

جرایم شدید از اشد؛ مفهوم وتفاوت های آن 1

پایگاه خبری حقوق نیوز جرایم شدید از...
۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۰
تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷
بازدید: 168
دسته بندی: دانشگاهی
قبح عقاب بلابیان

تعریف قاعده‌ قبح عقاب بلابیان

پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف قاعده‌ قبح...
۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۰
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 788
دسته بندی: دانشگاهی
آلبرت بندورا (Albert Bandura)

نظریه یادگیری مشاهده ای بندورا

پایگاه خبری حقوق نیوز نظریه یادگیری...
۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۹
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 365
دسته بندی: دانشگاهی

کیفیات مشدده و کیفیات مخففه 2

پایگاه خبری حقوق نیوز کیفیات مشدده و...
۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۴
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 292
دسته بندی: دانشگاهی
نقض قابل‌ پیش‌بینی قراردادها

مفهوم نقض قابل‌ پیش‌بینی قراردادها

پایگاه خبری حقوق نیوز مفهوم نقض قابل‌...
۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۹
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 235
دسته بندی: دانشگاهی
قرارداد ائتلاف (Patent Pool)

حق اختراع و قرارداد ائتلاف

پایگاه خبری حقوق نیوز حق اختراع و...
۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۴
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 225
دسته بندی: دانشگاهی
حقوق مالکیت معنوی ( Intellectual Property Rights)

حقوق مالکیت معنوی از لحاظ حقوقی 3

  پایگاه خبری حقوق نیوز حقوق...
۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۹
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 220
دسته بندی: دانشگاهی

کیفیات مشدده و کیفیات مخففه 1

پایگاه خبری حقوق نیوز کیفیات مشدده و...
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۲۱:۱۶
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 221
دسته بندی: دانشگاهی
بیع زمانی (Time Sharing)

بیع زمانی در فقه و حقوق ایران (قسمت اول)

پایگاه خبری حقوق نیوز بیع زمانی در...
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۵
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 166
دسته بندی: دانشگاهی
حقوق مالکیت معنوی ( Intellectual Property Rights)

حقوق مالکیت معنوی از لحاظ حقوقی 2

پایگاه خبری حقوق نیوز حقوق مالکیت...
۲۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۴
تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 153
دسته بندی: دانشگاهی

مسئولیت مدنی قاضی در حقوق ایران

پایگاه خبری حقوق نیوز مسئولیت مدنی...
۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۲۲:۵۰
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 339
دسته بندی: دانشگاهی
حقوق مالکیت معنوی ( Intellectual Property Rights)

حقوق مالکیت معنوی از لحاظ حقوقی 1

پایگاه خبری حقوق نیوز حقوق مالکیت...
۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۹
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 150
دسته بندی: دانشگاهی
لاموریت

نظریه پرخاش جویی لاموریت

پایگاه خبری حقوق نیوز نظریه پرخاش جویی...
۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۱
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 252
دسته بندی: دانشگاهی
سزار لومبروزو Cesare Lombroso

نظریه جانی بالفطره لمبروزو

  پایگاه خبری حقوق نیوز نظریه...
۰۶ آذر ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۳
تاریخ: ۰۶ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 550
دسته بندی: دانشگاهی
سرخط خبرها: