حقوق خبر

جزا و جرم شناسی

Feed Link JS News

شناسایی و غربالگری ژن های مستعد در بروز رفتارهای مجرمانه به منظور پیشگیری از جرم (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز ژن...
۱۰ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۶
تاریخ: ۱۰ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 311
دسته بندی: جزا و جرم شناسی

شناسایی و غربالگری ژن های مستعد در بروز رفتارهای مجرمانه به منظور پیشگیری از جرم (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز ژن...
۰۷ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۷
تاریخ: ۰۷ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 337
دسته بندی: جزا و جرم شناسی

قاچاق عضو انسان و تبعات آن (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز قاچاق عضو...
۱۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۹
تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 479
دسته بندی: جزا و جرم شناسی
تخفیف مجازات زنان

تخفیف مجازات زنان و وجوه مختلف آن

  پایگاه خبری حقوق نیوز تخفیف...
۱۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۳
تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 481
دسته بندی: جزا و جرم شناسی

قاچاق عضو انسان و تبعات آن (قسمت 2)

پایگاه خبری حقوق نیوز قاچاق عضو...
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۸
تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 489
دسته بندی: جزا و جرم شناسی

قاچاق عضو انسان و تبعات آن (قسمت1)

پایگاه خبری حقوق نیوز قاچاق عضو...
۱۴ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۳
تاریخ: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 343
دسته بندی: جزا و جرم شناسی

تعریف سقوط قصاص و قوانین مرتبط با آن

پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف...
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۳
تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 316
دسته بندی: جزا و جرم شناسی

انواع توهین و مصادیق آن در قوانین ایران

پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف...
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۳۹
تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 380
دسته بندی: جزا و جرم شناسی
قتل در فراش

تمام آنچه درباره قتل در فراش باید بدانید!

  قتل در فراش قتل در فراش...
۱۲ آذر ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۶
تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 742
دسته بندی: جزا و جرم شناسی
محاربه

همه اطلاعات درباره جرم محاربه

  پایگاه خبری حقوق...
۰۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۶
تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 705
دسته بندی: جزا و جرم شناسی
اقسام جعل

اقسام جعل بر اساس تقسیم فنی

پایگاه خبری حقوق نیوز اقسام جعل بر...
۲۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۲
تاریخ: ۲۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 792
دسته بندی: جزا و جرم شناسی
پورسانت

تعریف جرم پورسانت و جایگاه آن در نظام حقوقی ایران (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز یكی...
۱۶ مهر ۱۳۹۸ - ۱۷:۰۰
تاریخ: ۱۶ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 986
دسته بندی: جزا و جرم شناسی
جرم منازعه

علل جرم منازعه و جایگاه حقوقی آن (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز طرق...
۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۴
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 910
دسته بندی: جزا و جرم شناسی
تهدید

تعریف جرم تهدید، مصادیق و مجازات آن چیست؟

  پایگاه خبری حقوق نیوز تهدید...
۱۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۲
تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 1201
دسته بندی: جزا و جرم شناسی
جرم منازعه

علل جرم منازعه و جایگاه حقوقی آن (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز مفهوم...
۱۱ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۱
تاریخ: ۱۱ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 949
دسته بندی: جزا و جرم شناسی
جعل

الصاق در جرم جعل

پایگاه خبری حقوق...
۰۱ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۲
تاریخ: ۰۱ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 1156
دسته بندی: جزا و جرم شناسی
جرم جعل

بریدن و بریدگی در جرم جعل

  پایگاه خبری حقوق نیوز بریدن...
۲۵ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۲
تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 904
دسته بندی: جزا و جرم شناسی
جرم جعل

امحا در جرم جعل چیست(قسمت 3)

پایگاه خبری حقوق نیوز بزرگ نمایی: نظر...
۲۶ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۲
تاریخ: ۲۶ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 434
دسته بندی: جزا و جرم شناسی

امحا در جرم جعل چیست(قسمت 2)

پایگاه خبری حقوق نیوز استثنائات...
۲۰ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۴:۲۲
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 450
دسته بندی: جزا و جرم شناسی
جرم جعل

امحا در جرم جعل چیست(قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف امحا یا...
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۹
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 569
دسته بندی: جزا و جرم شناسی
سرخط خبرها: