حقوق خبر

موضوعات عمومی حقوقی

Feed Link JS News
تفسیر قرارداد

تمام آنچه درباره تفسیر قرارداد باید بدانید(قسمت 1)

  تفسیر قرارداد آنچه انسان به...
۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۹
تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 36
خیار مجلس

تمام اطلاعات درباره خیار مجلس

  پایگاه خبری حقوق نیوز خیار...
۱۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۳
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 329
خیار تبعض صفقه

خیار تبعض صفقه را بشناسید!

  پایگاه خبری حقوق نیوز مبحث...
۰۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۷
تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 377
خیار غبن

خیار غبن؛ شاخص ها و شرایط اجرای آن

  خیار غبن چیست؟ قراردادهایی...
۰۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۳
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 442
خیار عیب

خیار عیب؛ مستندات قانونی، فقهی و شرایط ایجاد آن

  خیار چیست؟ و در چه عقودی کاربرد...
۰۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۰
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 431

سوگند در حقوق کیفری ایران 2

پایگاه خبری حقوق نیوز سوگند در حقوق...
۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۶
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۷
بازدید: 1156

سوگند در حقوق کیفری ایران 1

پایگاه خبری حقوق نیوز سوگند در حقوق...
۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۱
تاریخ: ۱۸ دی ۱۳۹۷
بازدید: 416
وکالت در توکیل

وکالت در توکیل چیست؟

پایگاه خبری حقوق نیوز در بسیاری از...
۱۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۸
تاریخ: ۱۱ دی ۱۳۹۷
بازدید: 1596

شرایط فرزندخواندگی در حقوق ایران

  مطابق قوانین کنونی ایران سه...
۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۴
تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷
بازدید: 1071

از حقوق متهم چه می دانید؟

پایگاه خبری حقوق نیوز از حقوق متهم چه...
۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۳
تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 1050

برای چه جرایمی سوءسابقه ثبت می شود؟

پایگاه خبری حقوق نیوز برای چه جرایمی...
۲۶ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹
تاریخ: ۲۶ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 391
توبه

شرایط توبه در قانون مجازات اسلامی

پایگاه خبری حقوق نیوز شرایط توبه در...
۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۷
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 422

تعریف وقف و شرایط آن در قانون مدنی

پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف وقف و...
۲۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۹
تاریخ: ۲۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 744
دادخواست و درخواست

فرق بین دادخواست و درخواست چیست؟

فرق بین دادخواست و درخواست...
۲۹ مهر ۱۳۹۷ - ۲۳:۲۸
تاریخ: ۲۹ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 817
تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز تاثیر فوت در...
۲۶ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۱
تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 1124
قیم

قیم کیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟

پایگاه خبری حقوق نیوز آیا می دانید...
۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۴
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 1011
امین بودن یا ضامن بودن مستاجر

درباره امین بودن یا ضامن بودن مستاجر چه می دانید؟

پایگاه خبری حقوق نیوز درباره امین بودن...
۲۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۹
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 546
تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت چهارم)

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در...
۲۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۳
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 546
شرایط شهادت

شرایط شهادت در قوانین حقوقی ایران

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۲۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۶
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 322
تاثیر فوت در فرآیند اجرای احکام

تاثیر فوت در روند اجرای احکام در ایران (قسمت سوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز تاثیر فوت در...
۲۱ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۱
تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 886
سرخط خبرها: