حقوق خبر

تاریخی

Feed Link JS News
ژاندارک

محاکماتی که جهان ما را تکان دادند (قسمت پنجم-ژاندارک)

پایگاه خبری حقوق نیوز محاکماتی که...
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۰
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 278
دسته بندی: تاریخی
ژاندارک

محاکماتی که جهان ما را تکان دادند (قسمت چهارم-ژاندارک)

پایگاه خبری حقوق نیوز محاکماتی که...
۱۳ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۰۰
تاریخ: ۱۳ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 233
دسته بندی: تاریخی
سقراط

محاکماتی که جهان ما را تکان دادند (قسمت سوم-سقراط)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۱۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۱
تاریخ: ۱۳ دی ۱۳۹۷
بازدید: 287
دسته بندی: تاریخی
جرم شناسی (Criminology)

فروید، روانکاوی و جرم‌شناسی

پایگاه خبری حقوق نیوز فروید، روانکاوی...
۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۰۲
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 227
دسته بندی: تاریخی
سقراط

محاکماتی که جهان ما را تکان دادند (قسمت دوم-سقراط)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۲۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۰
تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 241
دسته بندی: تاریخی
ایران باستان

نظام قضایی در تمدن ایران باستان (قسمت اول)

پایگاه خبری حقوق نیوز نظام قضایی در...
۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۹
تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 307
دسته بندی: تاریخی

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 6

  پایگاه خبری حقوق نیوز نظام...
۱۲ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۴
تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 222
دسته بندی: تاریخی
سقراط

محاکماتی که جهان ما را تکان دادند (قسمت اول-سقراط)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۰۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۸
تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 309
دسته بندی: تاریخی
نظام قضایی ایران

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 5

  پایگاه خبری حقوق نیوز نظام...
۰۷ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۸
تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 265
دسته بندی: تاریخی
نظام قضایی ایران

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 4

  نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا...
۲۷ مهر ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۱
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 302
دسته بندی: تاریخی
نظام قضایی ایران

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 3

  پایگاه اطلاع رسانی حقوق نیوز...
۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۰
تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 336
دسته بندی: تاریخی
قانون اساسی

چگونگی پیدایش قانون اساسی در ایران

  چگونگی پیدایش قانون اساسی در...
۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۴:۱۰
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 385
دسته بندی: تاریخی
نظام قضایی ایران

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 2

  پایگاه خبری حقوق نیوز نظام...
۱۵ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۲
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 269
دسته بندی: تاریخی
نظام قضایی ایران

نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا انقلاب مشروطیت 1

  نظام قضایی ایران از آغاز قاجار تا...
۰۹ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۱
تاریخ: ۰۹ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 349
دسته بندی: تاریخی
سرخط خبرها: