حقوق خبر

قانون کار

Feed Link JS News
قانون کار

جهات تشدید، تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات ها در قانون کار (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز جهات...
۰۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۲
تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 588
دسته بندی: قانون کار
قانون کار

جهات تشدید، تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات ها در قانون کار (1)

پایگاه خبری حقوق نیوز جهات تشدید،...
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۱
تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 659
دسته بندی: قانون کار
جرائم قانون کار

مشارکت و معاونت در جرائم قانون کار

پایگاه خبری حقوق نیوز مشارکت و معاونت...
۰۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۳
تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 798
دسته بندی: قانون کار
جرائم قانون کار

عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار (قسمت سوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز عناصر تشکیل...
۳۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۰
تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷
بازدید: 429
دسته بندی: قانون کار
جرائم قانون کار

عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز عناصر تشکیل...
۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۶
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۷
بازدید: 380
دسته بندی: قانون کار
جرائم قانون کار

عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار (قسمت اول)

پایگاه خبری حقوق نیوز عناصر تشکیل...
۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 425
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در ایران

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران (قسمت چهارم)

پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخچه و سیر...
۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۸
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 371
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در ایران

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران (قسمت سوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخچه و سیر...
۰۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۵
تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 435
دسته بندی: قانون کار

بازخرید مرخصی و نحوه ی محاسبه ی آن

محاسبه بازخرید مرخصی استفاده نشده در حقوق و...
۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۳
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 6082
دسته بندی: قانون کار

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون کار

پایگاه خبری حقوق نیوز مسئولیت کیفری...
۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۰
تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 451
دسته بندی: قانون کار
بیمه بیکاری

دریافت بیمه بیکاری چه شرایطی دارد؟

پایگاه خبری حقوق نیوز دریافت بیمه...
۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۶
تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 300
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در ایران

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخچه و سیر...
۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۲
تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 522
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در ایران

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۷
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 558
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در جهان

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در جهان (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۰۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۹
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 879
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در جهان

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در جهان (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق...
۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۲
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 645
دسته بندی: قانون کار

قتل وجرح ناشی از حوادث کار مرجع رسیدگی آن

پایگاه خبری حقوق نیوز قتل وجرح ناشی...
۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۶
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 640
دسته بندی: قانون کار

قتل ناشی از حوادث کاری که به پیمانکار داده شده است

پایگاه خبری حقوق نیوز قتل ناشی از...
۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۰
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 637
دسته بندی: قانون کار
سرخط خبرها: