حقوق خبر

قانون کار

Feed Link JS News
جرائم قانون کار

عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار (قسمت سوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز عناصر تشکیل...
۳۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۰
تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷
بازدید: 200
دسته بندی: قانون کار
جرائم قانون کار

عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز عناصر تشکیل...
۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۶
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۷
بازدید: 205
دسته بندی: قانون کار
جرائم قانون کار

عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار (قسمت اول)

پایگاه خبری حقوق نیوز عناصر تشکیل...
۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 193
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در ایران

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران (قسمت چهارم)

پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخچه و سیر...
۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۸
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 176
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در ایران

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران (قسمت سوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخچه و سیر...
۰۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۵
تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 214
دسته بندی: قانون کار

بازخرید مرخصی و نحوه ی محاسبه ی آن

محاسبه بازخرید مرخصی استفاده نشده در حقوق و...
۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۳
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 4912
دسته بندی: قانون کار

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون کار

پایگاه خبری حقوق نیوز مسئولیت کیفری...
۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۰
تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 232
دسته بندی: قانون کار
بیمه بیکاری

دریافت بیمه بیکاری چه شرایطی دارد؟

پایگاه خبری حقوق نیوز دریافت بیمه...
۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۶
تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 137
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در ایران

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخچه و سیر...
۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۲
تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 270
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در ایران

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۷
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 307
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در جهان

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در جهان (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۰۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۹
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 438
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در جهان

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در جهان (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق...
۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۲
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 354
دسته بندی: قانون کار

قتل وجرح ناشی از حوادث کار مرجع رسیدگی آن

پایگاه خبری حقوق نیوز قتل وجرح ناشی...
۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۶
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 411
دسته بندی: قانون کار

قتل ناشی از حوادث کاری که به پیمانکار داده شده است

پایگاه خبری حقوق نیوز قتل ناشی از...
۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۰
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 395
دسته بندی: قانون کار
سرخط خبرها: