حقوق خبر

قانون کار

Feed Link JS News
حقوق کیفری کار در ایران

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران (قسمت چهارم)

پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران مجازات های مقرر در این قانون، آیین نامه مجازات متخلفین از قانون...
۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۸
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 31
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در ایران

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران (قسمت سوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران از سال 1300 ه.ش با ورود صنایع جدید از جمله کارخانه های سیمان، قند،...
۰۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۵
تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 51
دسته بندی: قانون کار

بازخرید مرخصی و نحوه ی محاسبه ی آن

محاسبه بازخرید مرخصی استفاده نشده در حقوق و دستمزد براساس قانون کار   علی‌رغم قانونی نبودن بازخرید مرخصی استحقاقی در زمان اشتغال،...
۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۳
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 2672
دسته بندی: قانون کار

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون کار

پایگاه خبری حقوق نیوز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون کار ماده 184 ق.ک مقرر می دارد: « در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص...
۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۰
تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 53
دسته بندی: قانون کار
بیمه بیکاری

دریافت بیمه بیکاری چه شرایطی دارد؟

پایگاه خبری حقوق نیوز دریافت بیمه بیکاری چه شرایطی دارد؟ برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری و نیز دریافت مقرری بیکاری بایستی به اداره...
۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۶
تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 44
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در ایران

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران در دوران حکومت قاجاریه، کارگران کشاورز، شرایط فوق العاده سختی را...
۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۲
تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 75
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در ایران

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران بررسی های تاریخی نشان می دهد که در ایران قبل از اسلام و...
۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۷
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 85
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در جهان

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در جهان (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در جهان نخستین قوانین حمایتی کار در کشور انگلستان تصویب شد که...
۰۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۹
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 95
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در جهان

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در جهان (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در جهان با شروع انقلاب صنعتی در کشور انگلستان در اواخر قرن 18 و...
۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۲
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 104
دسته بندی: قانون کار

قتل وجرح ناشی از حوادث کار مرجع رسیدگی آن

پایگاه خبری حقوق نیوز قتل وجرح ناشی از حوادث کار مرجع رسیدگی آن پرسش : در صورتی که در اثر عدم رعایت مقررات قانون کار، کارگری مصدوم...
۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۶
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 245
دسته بندی: قانون کار

قتل ناشی از حوادث کاری که به پیمانکار داده شده است

پایگاه خبری حقوق نیوز قتل ناشی از حوادث کاری که به پیمانکار داده شده است پرسش : در صورتی که انجام کاری از طرف کارفرما به پیمانکار...
۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۰
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 242
دسته بندی: قانون کار
سرخط خبرها: