حقوق خبر

قانون کار

Feed Link JS News
جرائم قانون کار

عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار (قسمت سوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار از نظر اعتبار قضیه محکوم بها؛ در جرایم آنی، اگر حکم محکومیت قطعی از دادگاه...
۳۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۰
تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷
بازدید: 84
دسته بندی: قانون کار
جرائم قانون کار

عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار فایده این تقسیم بندی در جرایم قانون کار این است که در جرائم مطلق، شروع به...
۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۶
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۷
بازدید: 90
دسته بندی: قانون کار
جرائم قانون کار

عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار (قسمت اول)

پایگاه خبری حقوق نیوز عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار برای آنکه رفتاری جرم تلقی گردد سه عنصر (قانونی، مادی، معنوی) لازم است. جرائم...
۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 94
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در ایران

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران (قسمت چهارم)

پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران مجازات های مقرر در این قانون، آیین نامه مجازات متخلفین از قانون...
۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۸
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 87
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در ایران

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران (قسمت سوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران از سال 1300 ه.ش با ورود صنایع جدید از جمله کارخانه های سیمان، قند،...
۰۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۵
تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 124
دسته بندی: قانون کار

بازخرید مرخصی و نحوه ی محاسبه ی آن

محاسبه بازخرید مرخصی استفاده نشده در حقوق و دستمزد براساس قانون کار   علی‌رغم قانونی نبودن بازخرید مرخصی استحقاقی در زمان اشتغال،...
۰۹ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۳۳
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 3524
دسته بندی: قانون کار

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون کار

پایگاه خبری حقوق نیوز مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون کار ماده 184 ق.ک مقرر می دارد: « در کلیه مواردی که تخلف از ناحیه اشخاص...
۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۰
تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 115
دسته بندی: قانون کار
بیمه بیکاری

دریافت بیمه بیکاری چه شرایطی دارد؟

پایگاه خبری حقوق نیوز دریافت بیمه بیکاری چه شرایطی دارد؟ برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری و نیز دریافت مقرری بیکاری بایستی به اداره...
۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۶
تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 81
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در ایران

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران در دوران حکومت قاجاریه، کارگران کشاورز، شرایط فوق العاده سختی را...
۲۱ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۲
تاریخ: ۲۱ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 152
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در ایران

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران بررسی های تاریخی نشان می دهد که در ایران قبل از اسلام و...
۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۰۷
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 173
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در جهان

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در جهان (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در جهان نخستین قوانین حمایتی کار در کشور انگلستان تصویب شد که...
۰۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۹
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 208
دسته بندی: قانون کار
حقوق کیفری کار در جهان

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در جهان (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در جهان با شروع انقلاب صنعتی در کشور انگلستان در اواخر قرن 18 و...
۳۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۲
تاریخ: ۳۰ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 206
دسته بندی: قانون کار

قتل وجرح ناشی از حوادث کار مرجع رسیدگی آن

پایگاه خبری حقوق نیوز قتل وجرح ناشی از حوادث کار مرجع رسیدگی آن پرسش : در صورتی که در اثر عدم رعایت مقررات قانون کار، کارگری مصدوم...
۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۶
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 299
دسته بندی: قانون کار

قتل ناشی از حوادث کاری که به پیمانکار داده شده است

پایگاه خبری حقوق نیوز قتل ناشی از حوادث کاری که به پیمانکار داده شده است پرسش : در صورتی که انجام کاری از طرف کارفرما به پیمانکار...
۲۰ فروردين ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۰
تاریخ: ۲۰ فروردين ۱۳۹۷
بازدید: 286
دسته بندی: قانون کار
سرخط خبرها: