حقوق خبر

کتاب‌ حقوقی

Feed Link JS News
رهیافت های نوین پیشگیری از جرم (جلد اول)

سیاست جنایی مشارکتی اسلام (قسمت هفتم)

پایگاه خبری حقوق نیوز سیاست جنایی...
۰۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۳
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۷
بازدید: 362
دسته بندی: کتاب‌ حقوقی
قاعده ی تحذیر

قاعده ی تحذیر و نقش آن در سقوط مسئولیت مدنی (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۰
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 553
دسته بندی: کتاب‌ حقوقی
رهیافت های نوین پیشگیری از جرم (جلد اول)

سیاست جنایی مشارکتی اسلام (قسمت ششم)

پایگاه خبری حقوق نیوز سیاست جنایی...
۱۹ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۲
تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 383
دسته بندی: کتاب‌ حقوقی
بررسی جرائم و مجازات های قانون کار

جرم عدم پرداخت دستمزد برابر در شرایط مساوی به کارگران

پایگاه خبری حقوق نیوز جرم عدم پرداخت...
۲۴ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۳
تاریخ: ۲۴ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 479
دسته بندی: کتاب‌ حقوقی
قاعده ی تحذیر

قاعده ی تحذیر و نقش آن در سقوط مسئولیت مدنی (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۱۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۹
تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 739
دسته بندی: کتاب‌ حقوقی
بررسی جرائم و مجازات های قانون کار

مفهوم حق السعی و مزد در قانون کار

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۲۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۸
تاریخ: ۲۸ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 2725
دسته بندی: کتاب‌ حقوقی
رهیافت های نوین پیشگیری از جرم (جلد اول)

سیاست جنایی مشارکتی اسلام(قسمت پنجم)

سیاست جنایی مشارکتی اسلام 2- مشارکت...
۲۲ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 461
دسته بندی: کتاب‌ حقوقی
رهیافت های نوین پیشگیری از جرم (جلد اول)

سیاست جنایی مشارکتی اسلام(قسمت چهارم)

پایگاه خبری حقوق نیوز سیاست جنایی...
۱۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۳
تاریخ: ۱۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 442
دسته بندی: کتاب‌ حقوقی
رهیافت های نوین پیشگیری از جرم (جلد اول)

سیاست جنایی مشارکتی اسلام(قسمت سوم)

سیاست جنایی مشارکتی اسلام سید محمود...
۱۰ مهر ۱۳۹۷ - ۱۲:۳۳
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 438
دسته بندی: کتاب‌ حقوقی
رهیافت های نوین پیشگیری از جرم (جلد اول)

سیاست جنایی مشارکتی اسلام(قسمت دوم)

سیاست جنایی مشارکتی اسلام سید محمود...
۰۷ مهر ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۵
تاریخ: ۰۷ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 434
دسته بندی: کتاب‌ حقوقی
رهیافت های نوین پیشگیری از جرم (جلد اول)

سیاست جنایی مشارکتی اسلام(قسمت اول)

سیاست جنایی مشارکتی اسلام سید محمود...
۰۴ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۴
تاریخ: ۰۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 705
دسته بندی: کتاب‌ حقوقی
سعید مدنی قهفرخی/ امیر حمزه زینالی

آسیب شناسی حقوق کودکان در ایران

    پایگاه خبری حقوق...
۰۱ آبان ۱۳۹۶ - ۱۲:۰۱
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۶
بازدید: 81718
دسته بندی: کتاب‌ حقوقی
هارولد وینتر

اقتصاد جرم

  پایگاه خبری حقوق...
۲۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۳۴
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 82321
دسته بندی: کتاب‌ حقوقی
موریس کسن

اصول جرم شناسی

  پایگاه خبری حقوق نیوز کتاب...
۲۷ مهر ۱۳۹۶ - ۱۰:۲۷
تاریخ: ۲۷ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 82804
دسته بندی: کتاب‌ حقوقی
بهنام غفاری فارسانی

حقوق رقابت و ضمانت‌اجراهای مدنی آن

  پایگاه خبری حقوق نیوز کتاب...
۲۴ مهر ۱۳۹۶ - ۱۱:۳۸
تاریخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 75594
دسته بندی: کتاب‌ حقوقی
غلامرضا محمدنسل

پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی(از نظریه تا کاربرد)

      پایگاه خبری حقوق...
۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۲۲:۰۵
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 72407
دسته بندی: کتاب‌ حقوقی
عباس کریمی/غلامرضا کامیار

حقوق شهروندی در قلمرو شهرنشینی

  پایگاه خبری حقوق...
۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۲۱:۰۳
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 82025
دسته بندی: کتاب‌ حقوقی
غلامرضا محمدنسل

نظریه‌ها و نظریه‌پردازان جرم‌شناسی(منبع مناسب برای آزمون های ارشد و دکتری)

  پایگاه خبری حقوق نیوز کتاب...
۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۲۰:۴۰
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 74716
دسته بندی: کتاب‌ حقوقی
کی .جیشانکار

جرم شناسی فضای مجازی:کشف جرایم اینترنتی و رفتار مجرمانه

    پایگاه خبری حقوق...
۲۲ مهر ۱۳۹۶ - ۱۳:۲۰
تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۶
بازدید: 81241
دسته بندی: کتاب‌ حقوقی
سرخط خبرها: