حقوق خبر

سوالات حقوقی

Feed Link JS News
قانون حمایت از خانواده

رسیدگی به چه اموری در صلاحیت دادگاه های خانواده است؟

پایگاه خبری حقوق نیوز رسیدگی به چه...
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۸
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 476
دسته بندی: سوالات حقوقی
سقط جنین

سقط جنین چیست و دیه آن چقدر است؟

پایگاه خبری حقوق نیوز سقط جنین چیست و...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۹
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 498
دسته بندی: سوالات حقوقی
آیین دادرسی کیفری

دادسرا و حدود صلاحیت آن در آیین دادرسی کیفری

پایگاه خبری حقوق نیوز دادسرا و حدود...
۰۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۱
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 633
دسته بندی: سوالات حقوقی
آیین دادرسی کیفری

تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات بر اساس آیین دادرسی کیفری در چه مواردی موقوف می شود؟

پایگاه خبری حقوق نیوز  موقوف شدن تعقیب...
۰۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۰
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 647
دسته بندی: سوالات حقوقی
آیین دادرسی کیفری

اگر احراز مجرمیت متهم در صلاحیت مرجع کیفری نباشد و در صلاحیت دادگاه حقوقی باشد چگونه عمل می شود؟

 پایگاه خبری حقوق نیوز اگر احراز...
۰۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۶
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 625
دسته بندی: سوالات حقوقی
آیین دادرسی کیفری

انواع دعوی در آیین دادرسی کیفری چیست؟

پایگاه خبری حقوق نیوز انواع دعوی در...
۰۶ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۵
تاریخ: ۰۶ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 682
دسته بندی: سوالات حقوقی
حقوق محيط زيست در ایران

تاريخچه حقوق محيط زيست در ایران چیست؟

پایگاه خبری حقوق نیوز تاريخچه حقوق...
۱۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۶
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 782
دسته بندی: سوالات حقوقی
مالیات بر ارث

مالیات بر ارث بر چه چیزی تعلق می‌گیرد؟

پایگاه خبری حقوق نیوز مالیات بر ارث بر...
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۵
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 931
دسته بندی: سوالات حقوقی
جرم انگاری

جرم انگاری چیست؟

پایگاه خبری حقوق نیوز جرم انگاری...
۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۰
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 862
دسته بندی: سوالات حقوقی
آئین نامه( Regulations)

تعریف آئین نامه چیست؟

پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف آئین نامه...
۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۲
تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۷
بازدید: 870
دسته بندی: سوالات حقوقی
اعاده حیثیت

تعریف اعاده حیثیت چیست؟

پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف اعاده...
۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۲۳:۱۶
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 886
دسته بندی: سوالات حقوقی

اقرار و مفهوم اقرار قضایی و غیرقضایی

پایگاه خبری حقوق نیوز اقرار و مفهوم...
۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۰
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 861
دسته بندی: سوالات حقوقی
شنود تلفنی

امکان شنود تلفنی در کشور

پایگاه خبری حقوق نیوز امکان شنود...
۲۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۶
تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 961
دسته بندی: سوالات حقوقی
تعدد جرم

تعریف تعدد جرم چیست؟

پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف تعدد جرم...
۲۴ آذر ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۵
تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 931
دسته بندی: سوالات حقوقی
تورم حقوق (legislative inflation)

تورم حقوق چیست؟

پایگاه خبری حقوق نیوز تورم حقوق...
۲۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۷
تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 819
دسته بندی: سوالات حقوقی

آیا مادر به استناد حکم دادگاه دایر بر حق حضانت می تواند برای طفل خود گذرنامه اخذ کند؟

پایگاه خبری حقوق نیوز آیا مادر به...
۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۵
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 1146
دسته بندی: سوالات حقوقی

منظور از خیانت در امانت، در خصوص جهیزیه چیست؟

پایگاه خبری حقوق نیوز منظور از خیانت...
۱۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۷
تاریخ: ۱۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 908
دسته بندی: سوالات حقوقی
ناشزه

زن در چه صورت ناشزه محسوب می شود؟

پایگاه خبری حقوق نیوز زن در چه صورت...
۰۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۲۱
تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 1078
دسته بندی: سوالات حقوقی

مجازات دست بردن در پلاک وسیله ی نقلیه

پایگاه خبری حقوق نیوز مجازات دست بردن...
۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۵
تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 815
دسته بندی: سوالات حقوقی
دیه و ارش

دیه و ارش چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

پایگاه خبری حقوق نیوز  دیه و ارش چه...
۳۰ آبان ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۰
تاریخ: ۳۰ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 913
دسته بندی: سوالات حقوقی
سرخط خبرها: