حقوق خبر

حقوق خصوصی

Feed Link JS News
داوری الکترونیکی (Electronic Arbitration)

بررسی چالش های داوری الکترونیکی (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز داوری...
۰۶ اسفند ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۱
تاریخ: ۰۶ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 349
دسته بندی: حقوق خصوصی
خیار غبن

خیار غبن؛ شاخص ها و شرایط اجرای آن

  خیار غبن چیست؟ قراردادهایی...
۰۲ آبان ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۳
تاریخ: ۰۲ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 895
دسته بندی: حقوق خصوصی
خیار مجلس

تمام اطلاعات درباره خیار مجلس

  پایگاه خبری حقوق نیوز خیار...
۱۶ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۳
تاریخ: ۱۶ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 776
دسته بندی: حقوق خصوصی
اقرار و شهادت

اقرار و شهادت افراد مبتلا به بیماری آلزایمر(قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز حکم...
۱۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۶
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 803
دسته بندی: حقوق خصوصی
خیار تبعض صفقه

خیار تبعض صفقه را بشناسید!

  پایگاه خبری حقوق نیوز خیار...
۰۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۷
تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 787
دسته بندی: حقوق خصوصی
خیار عیب

خیار عیب؛ مستندات قانونی، فقهی و شرایط ایجاد آن

  خیار چیست؟ و در چه عقودی کاربرد...
۰۱ آبان ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۰
تاریخ: ۰۱ آبان ۱۳۹۸
بازدید: 791
دسته بندی: حقوق خصوصی
اقرار و شهادت

اقرار و شهادت افراد مبتلا به بیماری آلزایمر(قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز شهادت...
۲۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۱
تاریخ: ۲۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 700
دسته بندی: حقوق خصوصی
اقرار و شهادت

اقرار و شهادت افراد مبتلا به بیماری آلزایمر(قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق...
۱۰ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۸
تاریخ: ۱۰ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 690
دسته بندی: حقوق خصوصی
عنن

عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز عنن و بررسی فقهی...
۰۳ شهریور ۱۳۹۸ - ۲۲:۰۱
تاریخ: ۰۳ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 740
دسته بندی: حقوق خصوصی
طلاق خلع

طلاق خلع و عناصر و ارکان آن (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز طلاق خلع و عناصر...
۳۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۲
تاریخ: ۳۱ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 815
دسته بندی: حقوق خصوصی
عنن

عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن (قسمت 3)

پایگاه خبری حقوق نیوز عنن و بررسی فقهی...
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۸
تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 701
دسته بندی: حقوق خصوصی
مهرالمسـمی

مهرالمسـمی در حالـت انحلال عقـد نکاح

پایگاه خبری حقوق نیوز مهرالمسـمی و...
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۷
تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 932
دسته بندی: حقوق خصوصی
عنن

عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن (قسمت 2)

پایگاه خبری حقوق نیوز عنن و بررسی فقهی...
۲۷ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۹
تاریخ: ۲۷ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 661
دسته بندی: حقوق خصوصی
عنن

عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز عنن و بررسی فقهی...
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۶
تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 728
دسته بندی: حقوق خصوصی

پنهان‌کاری و اظهار خلاف در ازدواج (قسمت 2)

پایگاه خبری حقوق نیوز پنهان‌کاری و...
۲۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۹
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 918
دسته بندی: حقوق خصوصی

پنهان‌کاری و اظهار خلاف در ازدواج (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز پنهان‌کاری و...
۰۱ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۶
تاریخ: ۰۱ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 1247
دسته بندی: حقوق خصوصی
تغییر جنسیت و نکاح

تغییر جنسیت و تاثیر آن بر ابقای نکاح (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز تغییر جنسیت و...
۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۸
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 1381
دسته بندی: حقوق خصوصی
تغییر جنسیت و نکاح

تغییر جنسیت و تاثیر آن بر ابقای نکاح (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز تغییر جنسیت و...
۱۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۲
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 1360
دسته بندی: حقوق خصوصی
جرایم شدید از اشد

جرایم شدید از اشد؛ مفهوم وتفاوت های آن 4

پایگاه خبری حقوق نیوز جرایم شدید از...
۰۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۷
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 918
دسته بندی: حقوق خصوصی
حقوق کامن لا و اسلام

بررسی تطبیقی مسئولیت مدنی در حقوق کامن لا و اسلام (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز بررسی تطبیقی...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۱
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 823
دسته بندی: حقوق خصوصی
سرخط خبرها: