حقوق خبر

حقوق عمومی

Feed Link JS News

اختلافات کارگر و کارما در چه مراجعی قابل طرح می باشد؟

  پایگاه خبری حقوق نیوز مراجع...
۲۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۰
تاریخ: ۲۸ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 440
دسته بندی: حقوق عمومی
تفسیر قرارداد

تمام آنچه درباره تفسیر قرارداد باید بدانید

  تفسیر قرارداد آنچه انسان به...
۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۳۹
تاریخ: ۲۳ آذر ۱۳۹۸
بازدید: 768
دسته بندی: حقوق عمومی
قانون کار

جهات تشدید، تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات ها در قانون کار (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز جهات...
۰۸ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۲
تاریخ: ۰۸ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 656
دسته بندی: حقوق عمومی
قانون حمایت از خانواده

رسیدگی به چه اموری در صلاحیت دادگاه های خانواده است؟

پایگاه خبری حقوق نیوز وظایف دادگاه های...
۳۱ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۸
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 788
دسته بندی: حقوق عمومی
سقط جنین (Abortion)

سقط جنین چیست و دیه آن چگونه است؟

پایگاه خبری حقوق نیوز سقط...
۲۴ شهریور ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۹
تاریخ: ۲۴ شهریور ۱۳۹۸
بازدید: 870
دسته بندی: حقوق عمومی
قانون کار

جهات تشدید، تخفیف، تبدیل و تعلیق مجازات ها در قانون کار (1)

پایگاه خبری حقوق نیوز جهات تشدید،...
۳۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۱
تاریخ: ۳۰ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 724
دسته بندی: حقوق عمومی
جرائم قانون کار

مشارکت و معاونت در جرائم قانون کار

پایگاه خبری حقوق نیوز مشارکت و معاونت...
۰۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۴۳
تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 869
دسته بندی: حقوق عمومی
ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم

ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم و تاثیر آن ﺑﺮ ﺳﻠﺎﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۶ تیر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۹
تاریخ: ۲۶ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 1673
دسته بندی: حقوق عمومی
ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم

ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم و تاثیر آن ﺑﺮ ﺳﻠﺎﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۷ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۲
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 2031
دسته بندی: حقوق عمومی
ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم

ازدواج زودﻫﻨﮕﺎم و تاثیر آن ﺑﺮ ﺳﻠﺎﻣﺖ ﺟﻨﺴﯽ ﮐﻮدﮐﺎن و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ آن (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۲۵
تاریخ: ۲۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 2053
دسته بندی: حقوق عمومی

قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در ایران

 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب...
۱۷ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۴:۳۴
تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 2175
دسته بندی: حقوق عمومی
جرائم قانون کار

عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار (قسمت سوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز عناصر تشکیل...
۳۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۰
تاریخ: ۳۰ دی ۱۳۹۷
بازدید: 485
دسته بندی: حقوق عمومی
حقوق کیفری اطفال

قواعد تفسیری اختصاصی حقوق کیفری اطفال (قسمت 2)

قواعد تفسیری اختصاصی حقوق کیفری...
۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۹
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۷
بازدید: 2205
دسته بندی: حقوق عمومی
جرائم قانون کار

عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز عناصر تشکیل...
۱۷ دی ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۶
تاریخ: ۱۷ دی ۱۳۹۷
بازدید: 445
دسته بندی: حقوق عمومی
حقوق کیفری اطفال

قواعد تفسیری اختصاصی حقوق کیفری اطفال (قسمت 1)

قواعد تفسیری اختصاصی حقوق کیفری...
۱۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۷
بازدید: 1784
دسته بندی: حقوق عمومی

مسئوولیت کیفری اطفال در قانون مجازات اسلامی

پایگاه خبری حقوق نیوز مسئوولیت کیفری...
۰۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۳۶
تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۷
بازدید: 1386
دسته بندی: حقوق عمومی
اصل برائت

اصل برائت در حقوق کیفری اطفال

پایگاه خبری حقوق نیوز اصل برائت در...
۰۴ دی ۱۳۹۷ - ۲۱:۰۵
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۷
بازدید: 1270
دسته بندی: حقوق عمومی
جرائم قانون کار

عناصر تشکیل دهنده جرائم قانون کار (قسمت اول)

پایگاه خبری حقوق نیوز عناصر تشکیل...
۲۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۹
تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 482
دسته بندی: حقوق عمومی
طفل در نظام حقوقی ایران

تعریف و مفهوم طفل در نظام حقوقی ایران (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز مصادیق طفل در...
۱۵ آذر ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۰
تاریخ: ۱۵ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 1768
دسته بندی: حقوق عمومی
حقوق کیفری کار در ایران

تاریخچه و سیر تحول حقوق کیفری کار در ایران (قسمت چهارم)

پایگاه خبری حقوق نیوز تاریخچه و سیر...
۱۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۸
تاریخ: ۱۳ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 427
دسته بندی: حقوق عمومی
سرخط خبرها: