حقوق خبر

فیزیکی و جنسی

Feed Link JS News
عنن

عنن و بررسی فقهی و حقوقی آن (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز یکی از عیوبی که...
۱۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۳:۱۶
تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 129
دسته بندی: فیزیکی و جنسی
تغییر جنسیت و نکاح

تغییر جنسیت و تاثیر آن بر ابقای نکاح (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز تغییر جنسیت و...
۲۶ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۸
تاریخ: ۲۶ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 890
دسته بندی: فیزیکی و جنسی
تغییر جنسیت و نکاح

تغییر جنسیت و تاثیر آن بر ابقای نکاح (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز تغییر جنسیت و...
۱۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۲
تاریخ: ۱۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 863
دسته بندی: فیزیکی و جنسی
بکارت در فقه

بکارت و مفهوم فقهی آن (قسمت پایانی)

پایگاه خبری حقوق نیوز بکارت و مفهوم...
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۱
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 252
دسته بندی: فیزیکی و جنسی
بکارت در فقه

بکارت و مفهوم فقهی آن (قسمت 2)

پایگاه خبری حقوق نیوز بکارت و مفهوم...
۳۱ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۳
تاریخ: ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 288
دسته بندی: فیزیکی و جنسی
بکارت در فقه

بکارت و مفهوم فقهی آن (قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز بکارت و مفهوم...
۲۵ فروردين ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۱
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 275
دسته بندی: فیزیکی و جنسی
خیانت به همسر

منظور از خیانت به همسر و مجازات آن چیست؟

پایگاه خبری حقوق نیوز منظور از خیانت...
۰۱ آذر ۱۳۹۷ - ۱۵:۴۰
تاریخ: ۰۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 349
دسته بندی: فیزیکی و جنسی
زنا

حد زنا در چه مواردی اعدام است؟

پایگاه خبری حقوق نیوز  حد زنا در چه...
۲۳ آبان ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۵
تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 902
دسته بندی: فیزیکی و جنسی

لعان چیست؛ شرایط و مراحل انجام لعان و آثار آن

  پایگاه خبری حقوق نیوز معنا...
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۷
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 409
دسته بندی: فیزیکی و جنسی
رابطه نامشروع

رابطه ی نامشروع و بررسی حکم شرعی و قانونی آن

پایگاه خبری حقوق نیوز رابطه ی نامشروع...
۰۹ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۰
تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 328
دسته بندی: فیزیکی و جنسی
تغییر جنسیت

تغییر جنسیت در فقه و حقوق

  پایگاه خبری حقوق...
۲۵ تیر ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۰
تاریخ: ۲۵ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 605
دسته بندی: فیزیکی و جنسی
زنا

زنا در اسلام و قوانین ایران

  پایگاه خبری حقوق نیوز زنا...
۱۷ تیر ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۵
تاریخ: ۱۷ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 2128
دسته بندی: فیزیکی و جنسی
لواط، تفخیذ و مساحقه

لواط، تفخیذ و مساحقه چیست؟ حد آن ها در قانون مجازات اسلامی چیست؟

پایگاه خبری حقوق نیوز  لواط، تفخیذ و...
۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۵
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 9470
دسته بندی: فیزیکی و جنسی
قوادی

معنای قوادی و مجازات آن چیست؟

پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف قوادی...
۱۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۲
تاریخ: ۱۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 10987
دسته بندی: فیزیکی و جنسی

حکم بارداری در رابطه نامشروع در ایران و اسلام چیست؟

پایگاه خبری حقوق نیوز اگر زن با وجود...
۰۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۴:۵۰
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 14927
دسته بندی: فیزیکی و جنسی

حکم و مجازات پدر و مادری که فرزند نامشروع خود را به قتل برسانند چیست؟

پایگاه خبری حقوق نیوز حکم و مجازات پدر...
۰۷ بهمن ۱۳۹۶ - ۱۰:۴۲
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۶
بازدید: 1529
دسته بندی: فیزیکی و جنسی
سرخط خبرها: