حقوق خبر

تخلفات انتظامی وکلاء

Feed Link JS News
تخلفات انتظامی وکلاء:

مرور زمان انتظامی

مرور زمان شماره دادنامه :...
۰۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۳
تاریخ: ۰۷ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 3594
تخلفات انتظامی وکلاء:

فعالیت وکالتی در آخرین محل قضاوت

وکالت در آخرین محل خدمت قضایی (3...
۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۶
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 2519
تخلفات انتظامی وکلاء:

مشارکت در مدعی به

مشارکت در مدعی به شماره دادنامه :...
۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۶
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 3086
تخلفات انتظامی وکلاء

تخلفات عدیده وکیل دادگستری – کیفرخواست صادره از مرجع قضایی علیه وکیل یا کارآموز وکالت

محکومیت وکیل در دادگاه عمومی شماره دادنامه...
۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۰
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 4097
تخلفات انتظامی وکلاء:

عدم انجام تکالیف کارآموزی

عدم انجام تکالیف کارآموزی بعد از گذشت چهار...
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۸
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 3351
تخلفات انتظامی وکلاء:

وکیل از عهده انجام وظیفه وکالتی برنیاید

وقتی به قانونهای موجود در خصوص وکلا دقیق تر...
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۷
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2994
تخلفات انتظامی وکلاء

دریافت حق الوکاله اضافی

ماده19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۱
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 6710
تخلفات انتظامی وکلاء

وکیلی که واجد شرایط اخذ پروانه وکالت نبوده و برخلاف قانون پروانه وکالت اخذ نموده است

وکیلی که واجد شرایط اخذ پروانه وکالت نبوده و...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۵
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2978
تخلفات انتظامی وکلاء

خیانت وکیل

این موضوع از موضوعاتیست که بسیار در قشر...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۸
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 3430
تخلفات انتظامی وکلاء

افشاء اسرار موکل

وکلا در زمره افرادی هستند که بواسطه شغل و...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۹
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 3394
تخلفات انتظامی وکلاء

عدم قبول اوراق ارسالی از سوی کانون

کلیه وکلا و کارآموزان موظفند به محض وصول...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۵
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 3065

انتقال قرارداد وکالت

به منظور تنسیق تبیین روابط مالی و نیز درجهت...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۰
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 3220
تخلفات انتظامی وکلاء

تجاهر به استعمال مسکر و افیون

تجاهر درلغت یعنی کاری را بصورت علنی و آشکار...
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۷
تاریخ: ۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 1400
تخلفات انتظامی وکلاء

در صورتی که وکیل پس از تعلیق پروانه خود را تحویل ندهد

در صورتی که وکیل پس از تعلیق پروانه خود را...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۷
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2397
تخلفات انتظامی وکلاء

عدم پیگیری کارهایی که از طریق اداره معاضدت قضایی به وکیل محول می گردد

مواد مرتبط با موضوع : ماده 23 از قانون...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۹
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 1323
تخلفات انتظامی وکلاء

توسل وکیل به معاذیری که خلاف بودن آن ها بعداً ثابت شود

معاذیری که جمع عذر است همان معاذیر موجه ای...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۴
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 1290
تخلفات انتظامی وکلاء

اگر وکیل جهت طولانی نمودن دادرسی به خدعه و نیرنگ توسل جوید و همچنین عرض حال خود را ناقص تحویل دادگاه دهد

در خصوص این موضوع به صراحت قانونگذار د رماده...
۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۸
تاریخ: ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 1260

در صورتیکه وکیل یا کارآموز درجه خود را بالاتر از پروانه ای که دارد معرفی کند

حقوق نیوز - الف : مواد مرتبط با...
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۵
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 1507

در صورتی که وکیل در مقابل اسناد دریافتی به موکل رسید ارائه نکند

حقوق نیوز - در صورتی که وکیل در مقابل اسناد...
۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۲
تاریخ: ۲۲ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 1096

وکیل استعفای خود را به دادگاه و موکل اطلاع ندهد

وکیل استعفای خود را به دادگاه و موکل اطلاع...
۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۸
تاریخ: ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 3772
سرخط خبرها: