حقوق خبر

سیاسی و اجتماعی

Feed Link JS News
گفتمان کتاب

تحول گفتمان کتاب در ایران (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ...
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۲
تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 115
دسته بندی: جامعه‌شناسی
ارسطو (Aristotle)

اندیشه های ارسطو (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز ارسطو...
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۵
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 111
حافظه تاریخی (historical memory)

تحول گفتمان های حافظه در ایران امروز(قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۴
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 122
دسته بندی: جامعه‌شناسی
حافظه تاریخی (historical memory)

تحول گفتمان های حافظه در ایران امروز(قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز مفهوم...
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۵
تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 152
دسته بندی: جامعه‌شناسی

فتحعلی آخوندزاده و آرا و اندیشه های او

  پایگاه خبری حقوق...
۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۴
تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 173
یاری گری(Helping)

شیوه های یاری گری در جامعۀ شهری ایران (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز شیوه...
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸
تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 181
دسته بندی: جامعه‌شناسی
گفتمان تاریخ و تاریخ نگاری

تحول گفتمان های تاریخ و تاریخ نگاری در ایران امروز

  پایگاه خبری حقوق...
۱۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۶
تاریخ: ۱۵ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 206
دسته بندی: جامعه‌شناسی
توماس اکوئیناس (Saint Thomas Aquina)

اندیشه های توماس آکوئیناس چیست؟

پایگاه خبری حقوق نیوز توماس اکوئیناس...
۱۲ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۱۵
تاریخ: ۱۲ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 232
گئورگ ویلهلم فریدریش هگل (George Wilhelm Friedrich hegel)

فریدریش هگل و اندیشه هایش( قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز گئورگ...
۰۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۹
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 276
جان لاک (John Luck)

جان لاک و نظریه دولت (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز جان...
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۱۰
تاریخ: ۰۵ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 284
کارل مارکس (Karl Marx)

اندیشه های کارل مارکس را بشناسید(قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز کارل مارکس...
۰۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۹
تاریخ: ۰۳ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 277
دسته بندی: جامعه‌شناسی
توماس هابز (Thomas Hobbes)

هابز، لویاتان و دلایل تاسیس دولت(قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز توماس...
۲۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۲
تاریخ: ۲۹ دی ۱۳۹۸
بازدید: 315
جان لاک (John Luck)

جان لاک و نظریه دولت (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز جان...
۲۸ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۰
تاریخ: ۲۸ دی ۱۳۹۸
بازدید: 303
دسته بندی: سیاسی و اجتماعی
توماس هابز (Thomas Hobbes)

هابز، لویاتان و دلایل تاسیس دولت(قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز توماس...
۲۶ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۶
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۸
بازدید: 318
تاریخ فرهنگی (Cultural history)

تاریخ فرهنگی؛ تعریف، روش شناسی و تاریخچه آن (قسمت پایانی)

  تاریخ فرهنگی تاریخ فرهنگی و...
۲۵ دی ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۱
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۸
بازدید: 329
نیکولو ماکیاولی (Machiavelli)

ماکیاولی کیست و چه اندیشه هایی دارد؟(قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۳ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۶
تاریخ: ۲۳ دی ۱۳۹۸
بازدید: 342
مارکوس تولیوس سیسرون (Marcus Tullius Cicero)

مارکوس تولیوس سیسرون کیست و چه باورهایی داشت؟

  مارکوس تولیوس سیسرون (Marcus...
۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۲
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۸
بازدید: 362
شکاکین (Skeptics)

شکاکین و عقاید آن ها

  شکاکین (Skeptics) پیرون یا...
۲۲ دی ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۳
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۸
بازدید: 325

نگرش ادیان به همکاری و تعاون (قسمت پایانی)

  تعاون و نیکوکاری از نظر...
۱۵ مهر ۱۳۹۸ - ۱۱:۵۳
تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۸
بازدید: 727
دسته بندی: جامعه‌شناسی
ژان بُدن(

نظریات سیاسی ژان بُدن

  پایگاه خبری حقوق نیوز ژان...
۰۹ دی ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۰
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۸
بازدید: 427
سرخط خبرها: