حقوق خبر

سیاسی و اجتماعی

Feed Link JS News
اثر ارابه موسیقی (Bandwagon effect)

اثر ارابه موسیقی؛ تعریف و کاربردهای آن

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ جامعه...
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۲۲
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 66
دسته بندی: جامعه‌شناسی
احمق مفید (useful idiot)

احمق مفید؛ تعریف و انواع آن

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ مفاهیم سیاسی و...
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۴۴
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 94
ترور شخصیت (Character assassination)

ترور شخصیت در سازمان و سیاست

تعریف ترور شخصیت ترور شخصيت...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۵
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 70
شهاب الدین سهروردی

شهاب الدین سهروردی و اندیشه سیاسی وی (قسمت 2)

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ اندیشه سیاسی در...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۳۴
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 82
شهاب الدین سهروردی

شهاب الدین سهروردی و اندیشه سیاسی وی (قسمت 1)

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ اندیشه سیاسی در...
۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۲۳:۲۳
تاریخ: ۲۸ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 85
ادموند برک (Edmund Burke)

ادموند بُرک و اندیشه های سیاسی او

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ اندیشه سیاسی در...
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۷
تاریخ: ۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 140
فیلمفارسی

فیلمفارسی و تاثیر سنت و مدرنیته در سینمای ایران در دوره پهلوی دوم (قسمت 3)

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ جامعه...
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۹
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 180
دسته بندی: جامعه‌شناسی
فیلمفارسی

فیلمفارسی و تاثیر سنت و مدرنیته در سینمای ایران در دوره پهلوی دوم (قسمت 2)

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ جامعه...
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۳۱
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 182
دسته بندی: جامعه‌شناسی
فیلمفارسی

فیلمفارسی و تاثیر سنت و مدرنیته در سینمای ایران در دوره پهلوی دوم (قسمت 1)

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ جامعه...
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۱
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 556
دسته بندی: جامعه‌شناسی
روشنفکران ایران

فتحعلی آخوندزاده و آرا و اندیشه های او

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/ اندیشه سیاسی در...
۲۱ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۴
تاریخ: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 751
کلبیون (Cynics)

فلسفه کلبیون چیست؟

حقوق نیوز/ سیاسی و اجتماعی/اندیشه سیاسی در...
۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۵
تاریخ: ۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 265
ارسطو (Aristotle)

اندیشه های ارسطو (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز ارسطو...
۲۵ فروردين ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۴
تاریخ: ۲۵ فروردين ۱۳۹۹
بازدید: 345
گفتمان

تحول گفتمان کتاب در ایران (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز کتاب...
۱۴ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۳
تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 684
دسته بندی: جامعه‌شناسی
ارسطو (Aristotle)

اندیشه های ارسطو (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز ارسطو...
۱۳ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۲
تاریخ: ۱۳ اسفند ۱۳۹۸
بازدید: 716
گفتمان کتاب

تحول گفتمان کتاب در ایران (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ...
۳۰ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۲
تاریخ: ۳۰ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 795
دسته بندی: جامعه‌شناسی
ارسطو (Aristotle)

اندیشه های ارسطو (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز ارسطو...
۲۷ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۹:۱۵
تاریخ: ۲۷ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 771
حافظه تاریخی (historical memory)

تحول گفتمان های حافظه در ایران امروز(قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۸:۴۴
تاریخ: ۲۶ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 777
دسته بندی: جامعه‌شناسی
حافظه تاریخی (historical memory)

تحول گفتمان های حافظه در ایران امروز(قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز مفهوم...
۲۳ بهمن ۱۳۹۸ - ۲۱:۰۵
تاریخ: ۲۳ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 742
دسته بندی: جامعه‌شناسی
یاری گری(Helping)

شیوه های یاری گری در جامعۀ شهری ایران (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز شیوه...
۱۹ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۴۸
تاریخ: ۱۹ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 754
دسته بندی: جامعه‌شناسی
خودکشی (suicide )

انواع آسیب های اجتماعی - خودکشی

  پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف...
۱۶ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۴:۰۱
تاریخ: ۱۶ بهمن ۱۳۹۸
بازدید: 241
سرخط خبرها: