حقوق خبر

مقالات ایران

Feed Link JS News

فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 (قسمت پنجم)

    پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 در موسیقی پاپ دوران پهلوی، آثار فرهاد به طور مشخص حالت...
۲۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۵
تاریخ: ۲۵ دی ۱۳۹۷
بازدید: 36
دسته بندی: مقالات ایران

فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 (قسمت چهارم)

    پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 موسیقی مطربی برخلاف موسیقی سنتی که به اصالت ایرانی...
۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۲
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۷
بازدید: 56
دسته بندی: مقالات ایران

فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 (قسمت سوم)

    پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 موسیقی سنتی لحنی جدی دارد، اما موضوعات قابل طرح در آن...
۱۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۴۵
تاریخ: ۱۰ دی ۱۳۹۷
بازدید: 65
دسته بندی: مقالات ایران

فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 (قسمت دوم)

    پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 موسیقی سنتی ایران در این دو دهه یاد شده گرچه می توانست...
۰۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۴
تاریخ: ۰۵ دی ۱۳۹۷
بازدید: 63
دسته بندی: مقالات ایران

فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی در موسیقی ایران در دهه 40 و 50 برای بررسی موسیقی رایج در ایران در دهه چهل و پنجاه ابتدا...
۰۳ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۴۲
تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۷
بازدید: 116
دسته بندی: مقالات ایران
فرهنگ سیاسی

فرهنگ سیاسی عهد صفوی (قسمت چهارم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی عهد صفوی مهمترین فقهای اصولی عصر صفوی محقق کرکی، شهید ثانی، و محقق اردبیلی بودند....
۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۶
تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۷
بازدید: 63
دسته بندی: مقالات ایران

شعر مشروطه نماد دگرگونی فرهنگ سیاسی ایران

  پایگاه خبری حقوق نیوز شعر مشروطه نماد دگرگونی فرهنگ سیاسی ایران نماد دگرگونی فرهنگ سیاسی عصر مشروطه را می توان در ادبیات...
۰۱ دی ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۴
تاریخ: ۰۱ دی ۱۳۹۷
بازدید: 50
دسته بندی: مقالات ایران
فرهنگ سیاسی

فرهنگ سیاسی عهد صفوی (قسمت سوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی عهد صفوی آنچه که در این دوران موجب تقویت تفسیرهای طریقتی بر شریعتی شد، نبود پایگاه...
۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۸
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 62
دسته بندی: مقالات ایران
فرهنگ سیاسی ایران

بنیان فرهنگ سیاسی ایران پس از اسلام (قسمت دوم)

پایگاه خبری حقوق نیوز بنیان فرهنگ سیاسی ایران پس از اسلام بیش از سه قرن پس از ورود اسلام به ایران و تا پیش از ظهور حکومت قدرتمند و...
۱۹ آذر ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۴
تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 69
دسته بندی: مقالات ایران
فرهنگ سیاسی

فرهنگ سیاسی عهد صفوی (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی عهد صفوی درجامعه سنتی و دینی صفوی، فهم و تفسیر تمام پدیده ها از جانب منابعی که دین را...
۱۸ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۶
تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 66
دسته بندی: مقالات ایران
فرهنگ سیاسی ایران

بنیان فرهنگ سیاسی ایران پس از اسلام (قسمت اول)

پایگاه خبری حقوق نیوز بنیان فرهنگ سیاسی ایران پس از اسلام اگر مهمترین وجه نظریه سیاسی ایران باستان را مذهب زرتشت و فره ایزدی...
۱۱ آذر ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۰
تاریخ: ۱۱ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 86
دسته بندی: مقالات ایران
فرهنگ سیاسی

فرهنگ سیاسی عهد صفوی (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز فرهنگ سیاسی عهد صفوی صفویه آغاز دورانی است که بسیاری از ساختارهای فرهنگ سیاسی دهه ها و سده های بعد...
۱۰ آذر ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۸
تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 82
دسته بندی: مقالات ایران
ایران پیش از اسلام

اندیشه سیاسی در ایران پیش از اسلام

  اندیشه سیاسی در ایران پیش از اسلام اندیشه سیاسی در ایران پیش از اسلام را می توان با سه مرحله و سه دسته از مضامین و منابع مشخص...
۰۴ شهریور ۱۳۹۷ - ۰۱:۲۵
تاریخ: ۰۳ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 138
دسته بندی: مقالات ایران

گفتمان مدرنیسم مطلقه پهلوی

  گفتمان مدرنیسم مطلقه پهلوی مهمترین گفتمان سیاسی مسلط در ایران در قرن بیستم، گفتمان مدرنیسم مطلقه پهلوی بود. این گفتمان نیز...
۱۸ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۲
تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 136
دسته بندی: مقالات ایران
فرهنگ سیاسی ایران

شعار در فرهنگ سیاسی دهه پنجاه در ایران

  شعار همانند شعر دربردارنده سه عنصر اصلی عاطفه، ارزش و بینش اجتماعی است. با این تفاوت که عواطف تجلی‌یافته در شعار بسیار صریح‌تر و...
۱۵ مرداد ۱۳۹۷ - ۰۰:۲۰
تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 175
دسته بندی: مقالات ایران
طبقه متوسط سنتی در ایران

طبقه متوسط سنتی در ایران؛ روحانیت شیعه و بازاریان

  تعریف طبقه متوسط سنتی در ایران اساساً طبقه ی متوسط سنتی به گروهی اطلاق می شود که به واسطه ی اصول اعتقادی و منافع اقتصادی...
۱۰ تیر ۱۳۹۷ - ۱۷:۱۶
تاریخ: ۱۰ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 1060
دسته بندی: مقالات ایران
فرهنگ سیاسی در آینه سینمای دهه چهل و پنجاه

سینما و فرهنگ سیاسی در دهه چهل و پنجاه (قسمت سوم)

  حقوق نیوز - البته از سوی دیگر  با پیگیری رویکردهای رمانتیک و در قالب ژانر روستایی در آغاز دهه چهل و همزمان با سیاست اصلاحات ارضی،...
۰۳ تیر ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۹
تاریخ: ۰۳ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 1486
دسته بندی: مقالات ایران
سینما و فرهنگ سیاسی

سینما و فرهنگ سیاسی در دهه چهل و پنجاه (قسمت دوم)

  حقوق نیوز - فیلم فارسی نه تنها از رئالیسم و واقعیت های جامعه ایرانی فاصله داشت و نشانی غلطی را درباره فرهنگ ایرانی ارائه می داد، بلکه...
۰۲ تیر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۹
تاریخ: ۰۲ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 979
دسته بندی: مقالات ایران
روشنفکری Intellectualism

تبلور فرهنگ سیاسی در نماد روشنفکری دهه چهل و پنجاه (قسمت دوم)

  حقوق نیوز - در میان روشنفکران دینی دهه چهل و پنجاه سه گرایش عمده مشاهده می شود که می توان آن‌ها را با نام‌های زیر از هم تفکیک کرد:...
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۴
تاریخ: ۳۱ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 1494
دسته بندی: مقالات ایران
طبقه‌ی متوسط جدید ( New Midlle Class)

طبقه‌ی متوسط جدید در ایران در دوران پهلوی

  طبقه‌ی متوسط جدید در ایران در دوران پهلوی حقوق نیوز - طبقه‌ی متوسط جدید در دوران رضاشاه و بویژه در دوران محمدرضا شاه در همراهی...
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۳
تاریخ: ۳۰ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 1819
دسته بندی: مقالات ایران
سرخط خبرها: