حقوق خبر

تیپ‌شناسی

Feed Link JS News

ویژگی های شخصیت سالم (9)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۸ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۱
تاریخ: ۲۸ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 421
دسته بندی: تیپ‌شناسی

ویژگی های شخصیت سالم (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز شخصیت...
۱۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۷
تاریخ: ۱۶ دی ۱۳۹۷
بازدید: 318
دسته بندی: تیپ‌شناسی

ویژگی های شخصیت سالم (8)

پایگاه خبری حقوق نیوز شخصیت...
۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۷
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 407
دسته بندی: تیپ‌شناسی

ویژگی های شخصیت سالم (7)

  پایگاه خبری حقوق نیوز شخصیت...
۲۰ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۵
تاریخ: ۲۰ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 465
دسته بندی: تیپ‌شناسی

ویژگی های شخصیت سالم (6)

  پایگاه خبری حقوق نیوز شخصیت...
۱۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۴۲
تاریخ: ۱۲ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 489
دسته بندی: تیپ‌شناسی

ویژگی های شخصیت سالم (5)

  پایگاه خبری حقوق نیوز ویژگی...
۰۲ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۷
تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 570
دسته بندی: تیپ‌شناسی

ویژگی های شخصیت سالم (قسمت 4)

  پایگاه خبری حقوق نیوز شخصیت...
۳۰ تیر ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۴
تاریخ: ۳۰ تیر ۱۳۹۸
بازدید: 498
دسته بندی: تیپ‌شناسی

ویژگی های شخصیت سالم (قسمت 3)

  پایگاه خبری حقوق نیوز شخصیت...
۲۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۰
تاریخ: ۲۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 481
دسته بندی: تیپ‌شناسی

ویژگی های شخصیت سالم (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز شخصیت...
۰۹ دی ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۹
تاریخ: ۰۹ دی ۱۳۹۷
بازدید: 272
دسته بندی: تیپ‌شناسی
افراد سمی

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت پایانی)

  30 نوع مختلف افراد سمی 25-...
۰۳ مهر ۱۳۹۷ - ۱۰:۳۸
تاریخ: ۰۳ مهر ۱۳۹۷
بازدید: 530
دسته بندی: تیپ‌شناسی
افراد سمی

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت شانزدهم)

  21- بادمجان دورقاب‌چین...
۳۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۱۷
تاریخ: ۳۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 327
دسته بندی: تیپ‌شناسی
کهنه پرستان متعصب - آدم های خودبین و خودمحور و خودشیفته

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت پانزدهم)

  19- کهنه پرستان متعصب کهنه...
۲۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۱:۵۸
تاریخ: ۲۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 502
دسته بندی: تیپ‌شناسی
آدم‌های سمی

آدم های سمی چه کسانی هستند؟

  افراد سمی چه کسانی...
۲۵ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۲
تاریخ: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 486
دسته بندی: تیپ‌شناسی
افراد مداخله جو و فضول - افراد خسیس و ناخن‌خشک

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت چهاردهم)

  17- افراد مداخله جو و...
۲۳ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۵:۵۱
تاریخ: ۲۳ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 407
دسته بندی: تیپ‌شناسی
افراد روان‌نژند - دروغگوهای لاف‌زن

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت سیزدهم)

  15- افراد...
۲۱ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۱:۵۸
تاریخ: ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 410
دسته بندی: تیپ‌شناسی
افراد لوده و آدم های گیج و گنگ

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت دوازدهم)

  13- افراد لوده لوده ها -...
۲۰ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۰
تاریخ: ۲۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 517
دسته بندی: تیپ‌شناسی
افراد فرصت‌طلب

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت یازدهم)

  11- افراد فرصت طلب افراد...
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۸
تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 337
دسته بندی: تیپ‌شناسی
افراد دورو که لبخندی بر لب و خنجری در دست دارند

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت نهم )

  9- افراد دورو که لبخندی بر لب و...
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۳
تاریخ: ۱۲ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 434
دسته بندی: تیپ‌شناسی
افراد سست عنصر و دمدمی‌مزاج

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت دهم)

  10- افراد سست عنصر و...
۱۶ شهریور ۱۳۹۷ - ۱۹:۰۰
تاریخ: ۱۶ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 426
دسته بندی: تیپ‌شناسی
محکومان به بداقبالی و تیره روزی

30 نوع مختلف افراد سمی(قسمت هشتم)

  8- محکومان به بداقبالی و تیره...
۱۰ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۵
تاریخ: ۱۰ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 422
دسته بندی: تیپ‌شناسی
سرخط خبرها: