حقوق خبر

اندیشمندان جهان

Feed Link JS News
هربرت مارکوزه (Herbert Marcuse)

از خود بیگانگی و شهروندی در اندیشه هربرت مارکوزه (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نسبت...
۲۴ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۶
تاریخ: ۲۴ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 251
هربرت مارکوزه (Herbert Marcuse)

از خود بیگانگی و شهروندی در اندیشه هربرت مارکوزه (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق...
۰۹ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۰:۵۹
تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 236
هربرت مارکوزه (Herbert Marcuse)

از خود بیگانگی و شهروندی در اندیشه هربرت مارکوزه (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق...
۰۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۱
تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۹۸
بازدید: 360
فردریش نیچه (Friedrich Nietzsche)

نیچه و فاشیسم

  پایگاه خبری حقوق...
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۵
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 519
هانری کربن (Henry Corbin)

هانری کربن و اندیشه ایرانی

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۷
تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 327
میخائیل گورباچف (Mikhail Gorbachev)

اندیشه سیاسی میخائیل گورباچف (قسمت چهارم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۳
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 621
میخائیل گورباچف (Mikhail Gorbachev)

اندیشه سیاسی میخائیل گورباچف (قسمت سوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۰۸ آبان ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۲
تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 426
میخائیل گورباچف (Mikhail Gorbachev)

اندیشه سیاسی میخائیل گورباچف (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۰۶ آبان ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۵
تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 372
میخائیل گورباچف (Mikhail Gorbachev)

اندیشه سیاسی میخائیل گورباچف (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۰۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۰
تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 431
یورگن هابرماس (Jürgen Habermas)

یورگن هابرماس مهمترین وارث مکتب چپ نو (1)

  یورگن هابرماس در سال 1929 در شهر...
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۱
تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 341
یورگن هابرماس (Jürgen Habermas)

یورگن هابرماس مهمترین وارث مکتب چپ نو (2)

  هابرماس مرکز ثقل رهیافت‌های علوم...
۱۹ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۹
تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 364
پروتاگوراس (Protagoras)

پروتاگوراس (Protagoras) را بشناسید

  پروتاگوراس برخی از آموخته...
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۰
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 1044
پدیدارشناسی (Phenomenology)

پدیدارشناسی هوسرل را بشناسید

  حقوق نیوز - فلسفه هوسرل با مفاهیم...
۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۱
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 1121
هرمنوتیک (Hermeneutics)

دیدگاه‌های گادامر درباره هرمنوتیک (Hermeneutics)

  حقوق نیوز - هانس گئورگ گادامر...
۰۹ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۵
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 1224
هرمنوتیک (Hermeneutics)

دیدگاه های شلایر ماخر درباره هرمنوتیک (Hermeneutics)

  1- دیدگاه ها ی شلایر ماخر؛...
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۱
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 2591
تئودور آدورنو Theodor Adorno

تئودور آدورنو 5 Theodor Adorno

  حقوق نیوز - ایده ی شی‌ئی شدن، که...
۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۰
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 1926
فلسفه سیاسی مکتب شیکاگو

بنیانگذاران فلسفه سیاسی مکتب شیکاگو: چارلز مریام - هارولد لاسول

  حقوق نیوز - بنیان گذار مکتب...
۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۵
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 2708
هربرت مارکوزه Herbert Marcuse

هربرت مارکوزه و انسان تک ساحتی

  پایگاه خبری حقوق نیوز هربرت...
۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۰
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 3422
ماکس هورکهایمر

اندیشمندان مکتب فرانکفورت - ماکس هورکهایمر Max Horkheimer

  تئوری های انتقادی- مکتب فرانکفورت...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۴
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2922
تئودور آدورنو

تئودور آدورنو Theodor Adorno 4

  حقوق نیوز - نظریه مارکسیستی دو...
۰۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۵
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 3092
سرخط خبرها: