حقوق خبر

اندیشمندان جهان

Feed Link JS News
هانری کربن (Henry Corbin)

هانری کربن و اندیشه ایرانی

  پایگاه خبری حقوق نیوز هانری کربن و اندیشه ایرانی هانری کربن زمانی تحت تاثیر فلسفه ی هایدگری و بسا منتقل کننده ی آن به...
۱۵ آبان ۱۳۹۷ - ۲۳:۳۷
تاریخ: ۱۵ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 100
میخائیل گورباچف (Mikhail Gorbachev)

اندیشه سیاسی میخائیل گورباچف (قسمت چهارم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز اندیشه سیاسی میخائیل گورباچف قالب ریزی مجدد سیاست و اقتصاد در جامعه شوروی بخش اصلیِ برنامه ی او را...
۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۳
تاریخ: ۱۲ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 86
میخائیل گورباچف (Mikhail Gorbachev)

اندیشه سیاسی میخائیل گورباچف (قسمت سوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز اندیشه سیاسی میخائیل گورباچف اما این فضای باز سیاسی به پیدایش پدیده های دیگری نیز دامن زد که مورد...
۰۸ آبان ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۲
تاریخ: ۰۸ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 91
میخائیل گورباچف (Mikhail Gorbachev)

اندیشه سیاسی میخائیل گورباچف (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز اندیشه سیاسی میخائیل گورباچف اتحاد شوروی از آغاز تحت سلطه روس ها بود. اکنون بسیاری از گروه ها قومی...
۰۶ آبان ۱۳۹۷ - ۲۲:۲۵
تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 115
میخائیل گورباچف (Mikhail Gorbachev)

اندیشه سیاسی میخائیل گورباچف (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز اندیشه سیاسی میخائیل گورباچف میخائیل گورباچف در سال هایی که رهبر اتحاد شوروی بود (91-1985) به نحو...
۰۵ آبان ۱۳۹۷ - ۱۵:۰۰
تاریخ: ۰۵ آبان ۱۳۹۷
بازدید: 117
یورگن هابرماس (Jürgen Habermas)

یورگن هابرماس مهمترین وارث مکتب چپ نو (1)

  یورگن هابرماس در سال 1929 در شهر دوسلدوف متولد شد. در سال 1961 از رساله ی دانشیاری خود دفاع کرد و اجازه تدریس فلسفه در دانشگاه...
۱۸ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۰:۲۱
تاریخ: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 146
یورگن هابرماس (Jürgen Habermas)

یورگن هابرماس مهمترین وارث مکتب چپ نو (2)

  هابرماس مرکز ثقل رهیافت‌های علوم اجتماعی را منافع انسانی می داند که با شرایط زمان و مکان همواره در حال تغییر و تحول است. یعنی انسان...
۱۹ شهریور ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۹
تاریخ: ۱۹ شهریور ۱۳۹۷
بازدید: 137
پروتاگوراس (Protagoras)

پروتاگوراس (Protagoras) را بشناسید

  پروتاگوراس برخی از آموخته ها و عقاید پروتاگوراس که به خاطر برخی اظهاراتش معروف شد، در ادبیات یونان بی همتا است. پروتاگوراس...
۱۳ مرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۰
تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۷
بازدید: 257
پدیدارشناسی (Phenomenology)

پدیدارشناسی هوسرل را بشناسید

  حقوق نیوز - فلسفه هوسرل با مفاهیم کاملاً جدید در زمانی پدید آمد که بسیاری از فیلسوفان آلمانی، فلسفه را امری نسبی و ناتوان از حل...
۱۹ تیر ۱۳۹۷ - ۱۷:۴۱
تاریخ: ۱۹ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 905
هرمنوتیک (Hermeneutics)

دیدگاه‌های گادامر درباره هرمنوتیک (Hermeneutics)

  حقوق نیوز - هانس گئورگ گادامر متفکر لهستانی و شاگرد هایدگر است. وی گرچه در نگاه هرمنوتیکی خود از دیلتای نیز متأثر است ولی هرمنوتیک...
۰۹ تیر ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۵
تاریخ: ۰۹ تیر ۱۳۹۷
بازدید: 1052
هرمنوتیک (Hermeneutics)

دیدگاه های شلایر ماخر درباره هرمنوتیک (Hermeneutics)

  1- دیدگاه ها ی شلایر ماخر؛ هرمنوتیک به عنوان روشی برای تفسیر متون و پرهیز از سوءفهم حقوق نیوز - شلایر ماخر را بنیانگذار علم...
۲۷ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۱
تاریخ: ۲۷ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 2194
تئودور آدورنو Theodor Adorno

تئودور آدورنو 5 Theodor Adorno

  حقوق نیوز - ایده ی شی‌ئی شدن، که از زمینه ی گستره تر نظریه مارکسیستی( و به‌ویژه تلقی اش از روابط طبقاتی، که آدورنو آن را عملاً منسوخ...
۰۵ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۰
تاریخ: ۰۵ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 1583
فلسفه سیاسی مکتب شیکاگو

بنیانگذاران فلسفه سیاسی مکتب شیکاگو: چارلز مریام - هارولد لاسول

  حقوق نیوز - بنیان گذار مکتب شیکاگو را باید چارلز مریام Charles E. Merriam دانست که اصلاحات ترقی خواهانه را با پژوهش تجربی – علمی،...
۰۳ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۵
تاریخ: ۰۳ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 2188
هربرت مارکوزه Herbert Marcuse

هربرت مارکوزه و انسان تک ساحتی

  حقوق نیوز - هربرت مارکوزه از اندیشمندان مهم مکتب فرانکفورت با انتشار کتاب انسان تک ساحتی در سال 1964 چه از نظر یک تئوری‌پرداز انتقادی...
۰۲ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۴:۵۰
تاریخ: ۰۲ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 2921
ماکس هورکهایمر

اندیشمندان مکتب فرانکفورت - ماکس هورکهایمر Max Horkheimer

  تئوری های انتقادی- مکتب فرانکفورت Frankfurt School حقوق نیوز - سازنده ی اصطلاح علمی تئوری های انتقادی را باید ماکس...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۴
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2428
تئودور آدورنو

تئودور آدورنو Theodor Adorno 4

  حقوق نیوز - نظریه مارکسیستی دو نقش عمده در آثار آدورنو دارد. این نظریه امکان نقدی ماتریالیستی بر فلسفه سنتی به عنوان حوزه یی متکی به...
۰۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۵۵
تاریخ: ۰۱ خرداد ۱۳۹۷
بازدید: 2863
تئودور آدورنو 3 Theodor Adorno

تئودور آدورنو 3 Theodor Adorno

  حقوق نیوز- تألیفات آدورنو را می توان به سه دسته اصلی تقسیم کرد: انتقادات اجتماعی از فلسفه ها، نقادی فلسفی فرهنگ و آثار فلسفی تر که به...
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۶
تاریخ: ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2678
تئودور آدورنو Theodor Adorno

تئودور آدورنو 2 Theodor Adorno

  به گزارش حقوق نیوز آدورنو به زودی به فراگیری موسیقی و فلسفه روی آورد. او که در کودکی پیانو نواختن را آموخته و در سن 21 سالگی...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۰:۴۸
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2138
تئودور آدورنو Theodor Adorno

تئودور آدورنو 1 Theodor Adorno

  به گزارش حقوق نیوز تئودور آدورنو فیلسوف، موسیقی شناس و منتقد فرهنگی آلمان و چهره یی شاخص در جمع نظریه پردازان انتقادی مکتب...
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۴
تاریخ: ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 2104
اسلاوی ژیژک

اسلاوی ژیژک فیلسوفی با ابعاد متناقض

  به گزارش حقوق نیوز اسلاوی ژیژک (Slavoj Žižek) در سالِ ۱۹۴۹ در اسلوونی متولد شد. او متفکری مارکسیست و از چهره‌های برجستهٔ چپِ مدرن است...
۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ - ۱۸:۳۲
تاریخ: ۱۹ ارديبهشت ۱۳۹۷
بازدید: 1644
سرخط خبرها: