حقوق خبر

موضوعات عمومی

Feed Link JS News
identity

بررسی هویت و سبک های مرتبط با آن

  هویّت یا کیستی به مجموعه نگرش‌ها،...
۱۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۱
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 100
دسته بندی: موضوعات عمومی

54 دام در روابط بین زن و شوهر (قسمت دهم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 54...
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۹
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 144
دسته بندی: موضوعات عمومی

شخصیت شناسی از روی رنگ (قسمت ششم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۸
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 150
دسته بندی: موضوعات عمومی
شناخت درمانی (Cognitive therapy)

تعریف شناخت درمانی و اصول آن (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف...
۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۴
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 141
دسته بندی: موضوعات عمومی
تاب آوری (Resiliency)

تعریف تاب آوری و ویژگی های افراد تاب آور (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف...
۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۵
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 152
دسته بندی: موضوعات عمومی
تاب آوری (Resiliency)

تعریف تاب آوری و ویژگی های افراد تاب آور (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف...
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۳
تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 143
دسته بندی: موضوعات عمومی
خودیاری (Self-Help)

تعریف خودیاری (Self-Help) و روش های آن

  پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف...
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۷
تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 156
دسته بندی: موضوعات عمومی
خودتنظیمی (Self Regulation)

خودتنظیمی (Self Regulation) چیست؟

  پایگاه خبری حقوق...
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۷
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 99
دسته بندی: موضوعات عمومی
خودناتوان سازی (self –handicapping)

خودناتوان سازی چیست؟

  پایگاه خبری حقوق...
۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۸
تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 152
دسته بندی: موضوعات عمومی
Emotional Intelligence

هوش هیجانی Emotional Intelligence

  پایگاه خبری حقوق نیوز هوش...
۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۵
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 142
دسته بندی: موضوعات عمومی

54 دام در روابط بین زن و شوهر (قسمت نهم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 54...
۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۷
تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 140
دسته بندی: موضوعات عمومی
حافظه فعال یا کاری ( Working memory )

حافظه فعال یا کاری Working memory (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز حافظه...
۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۰
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 197
دسته بندی: موضوعات عمومی
نشخوار ذهنی (Mind rumination)

نشخوار ذهنی یا فکری و راه های مقابله با آن

  آیا تاکنون فکر یا افکاری به صورت...
۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۷
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 215
دسته بندی: موضوعات عمومی

54 دام در روابط بین زن و شوهر (قسمت هشتم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 54...
۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۸
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۷
بازدید: 132
دسته بندی: موضوعات عمومی

شخصیت شناسی از روی رنگ (قسمت پنجم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۲۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۹:۱۶
تاریخ: ۲۲ دی ۱۳۹۷
بازدید: 155
دسته بندی: موضوعات عمومی
افراد سمی

41 فکر سمی در اضطراب و افسردگی(شماره 14)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 41...
۲۰ دی ۱۳۹۷ - ۱۸:۲۶
تاریخ: ۲۰ دی ۱۳۹۷
بازدید: 126
دسته بندی: موضوعات عمومی
بیخوابی

دلایل بیخوابی و برخی اصول بهداشت خواب

  پایگاه خبری حقوق...
۰۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۴
تاریخ: ۰۸ دی ۱۳۹۷
بازدید: 209
دسته بندی: موضوعات عمومی
زبان بدن خانم ها

زبان بدن زنان عاشق چه می‌گوید؟

  پایگاه خبری حقوق نیوز زبان...
۰۶ دی ۱۳۹۷ - ۱۸:۴۱
تاریخ: ۰۶ دی ۱۳۹۷
بازدید: 152
دسته بندی: موضوعات عمومی

54 دام در روابط بین زن و شوهر (قسمت هفتم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 54...
۰۴ دی ۱۳۹۷ - ۱۸:۱۱
تاریخ: ۰۴ دی ۱۳۹۷
بازدید: 156
دسته بندی: موضوعات عمومی

شخصیت شناسی از روی رنگ (قسمت چهارم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۲۷ آذر ۱۳۹۷ - ۱۱:۱۴
تاریخ: ۲۷ آذر ۱۳۹۷
بازدید: 215
دسته بندی: موضوعات عمومی
سرخط خبرها: