حقوق خبر

موضوعات عمومی

Feed Link JS News
نمادگرایی (Symbolism)

نمادگرایی در هنرهای تجسمی (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق...
۲۵ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۴۳
تاریخ: ۲۵ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 575
دسته بندی: موضوعات عمومی
افراد سمی

41 فکر سمی در اضطراب و افسردگی(شماره 15)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 41...
۱۱ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۰
تاریخ: ۱۱ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 720
دسته بندی: موضوعات عمومی

شخصیت شناسی از روی رنگ (قسمت هفتم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۰۹ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۰
تاریخ: ۰۹ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 513
دسته بندی: موضوعات عمومی

به کار گیری هوش اجتماعی در زندگی

  هوش اجتماعی را می‌توان به عـنوان...
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۱۱
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 596
دسته بندی: موضوعات عمومی

نشانه های خجالتی بودن در افراد چیست؟

  کودکی و شـکل‌گیری خجالت با...
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۳:۲۱
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 576
دسته بندی: موضوعات عمومی
شناخت درمانی (Cognitive therapy)

تعریف شناخت درمانی و اصول آن (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف...
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۰۶
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 576
دسته بندی: موضوعات عمومی
identity

بررسی هویت و سبک های مرتبط با آن

  هویّت یا کیستی به مجموعه نگرش‌ها،...
۱۸ فروردين ۱۳۹۸ - ۱۳:۱۱
تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۸
بازدید: 520
دسته بندی: موضوعات عمومی

54 دام در روابط بین زن و شوهر (قسمت دهم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 54...
۲۶ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۲۹
تاریخ: ۲۶ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 524
دسته بندی: موضوعات عمومی

شخصیت شناسی از روی رنگ (قسمت ششم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز...
۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰:۳۸
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 477
دسته بندی: موضوعات عمومی
تاب آوری (Resiliency)

تعریف تاب آوری و ویژگی های افراد تاب آور (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف...
۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۴:۰۵
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 336
دسته بندی: موضوعات عمومی
شناخت درمانی (Cognitive therapy)

تعریف شناخت درمانی و اصول آن (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف...
۲۲ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۴
تاریخ: ۲۲ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 303
دسته بندی: موضوعات عمومی
تاب آوری (Resiliency)

تعریف تاب آوری و ویژگی های افراد تاب آور (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف...
۲۱ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۳
تاریخ: ۲۱ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 263
دسته بندی: موضوعات عمومی
خودیاری (Self-Help)

تعریف خودیاری (Self-Help) و روش های آن

  پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف...
۲۰ اسفند ۱۳۹۷ - ۲۰:۴۷
تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 260
دسته بندی: موضوعات عمومی
خودتنظیمی (Self Regulation)

خودتنظیمی (Self Regulation) چیست؟

  پایگاه خبری حقوق...
۱۹ اسفند ۱۳۹۷ - ۱۲:۲۷
تاریخ: ۱۹ اسفند ۱۳۹۷
بازدید: 201
دسته بندی: موضوعات عمومی
خودناتوان سازی (self –handicapping)

خودناتوان سازی چیست؟

  پایگاه خبری حقوق...
۱۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۸
تاریخ: ۱۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 310
دسته بندی: موضوعات عمومی
Emotional Intelligence

هوش هیجانی Emotional Intelligence

  پایگاه خبری حقوق نیوز هوش...
۰۹ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۳:۴۵
تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 252
دسته بندی: موضوعات عمومی

54 دام در روابط بین زن و شوهر (قسمت نهم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 54...
۰۸ بهمن ۱۳۹۷ - ۲۰:۱۷
تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 215
دسته بندی: موضوعات عمومی
حافظه فعال یا کاری ( Working memory )

حافظه فعال یا کاری Working memory (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز حافظه...
۰۷ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۱:۲۰
تاریخ: ۰۷ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 747
دسته بندی: موضوعات عمومی
نشخوار ذهنی (Mind rumination)

نشخوار ذهنی یا فکری و راه های مقابله با آن

  آیا تاکنون فکر یا افکاری به صورت...
۰۶ بهمن ۱۳۹۷ - ۱۳:۰۷
تاریخ: ۰۶ بهمن ۱۳۹۷
بازدید: 822
دسته بندی: موضوعات عمومی

54 دام در روابط بین زن و شوهر (قسمت هشتم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 54...
۲۶ دی ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۸
تاریخ: ۲۶ دی ۱۳۹۷
بازدید: 194
دسته بندی: موضوعات عمومی
سرخط خبرها: