حقوق خبر

قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی

Feed Link JS News
قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی

قرارداد پژوهشی آشنایی با گزیده ای از منابع اینترنتی

حقوق نیوز/ نمونه...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۵
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 1326
قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی

قرارداد پژوهشی ارزیابی وضعیت قطعات سازه ای سالم و صدمه دیدن بتن آرمه

حقوق نیوز/نمونه...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۵
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 1308
قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی

قرارداد پژوهشی پساب تصفیه خانه فاضلاب

حقوق نیوز/نمونه...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۰
تاریخ: ۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 1331
قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی

قرارداد ارائه خدمات پشتیبانی سیستم کامپیوتری پس از فروش

حقوق نیوز/ نمونه...
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۱
تاریخ: ۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 554

قرارداد ارائه بانک اطلاعاتی از کالاهای ............ موجود در همه کشورها به صورت نرم افزاری

حقوق نیوز/نمونه قراردادها قرارداد...
۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۲:۵۸
تاریخ: ۰۸ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 293
قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی

قرارداد اجرای طرح تحقیقاتی علمی

حقوق نیوز/نمونه قراردادها قرارداد...
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۰
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 307
قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی

قرارداد اجرای صحنه ای موسیقی به صورت زنده

حقوق نیوز/نمونه قراردادها قرارداد...
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۱۶
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 327
قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی

قرارداد اجرای دوره های آموزشی (ویژه مدیران)

حقوق نیوز/نمونه قراردادها قرارداد...
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۹
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 309
قراردادهای تالیف،پژوهشی،هنری،سیستمی

قرارداد اجرای برنامه های هنری و نمایشی

حقوق نیوز/نمونه قراردادها قرارداد...
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۰۴
تاریخ: ۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 298
سرخط خبرها: