حقوق خبر

قراردادهای پیمانکاری

Feed Link JS News
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری ساختمان طراحی (معماری)

حقوق نیوز/نمونه...
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۱
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 102
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری تهیه، حمل و نصب عایق لوله ای

حقوق نیوز/نمونه...
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۵۷
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 96
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری پیاده و نصب فن کوئل

حقوق نیوز/نمونه...
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹ - ۱۱:۴۷
تاریخ: ۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۹
بازدید: 102
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری برداشت اندازه ساختمان و نقشه برداری محوطه

حقوق نیوز/نمونه...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸ - ۱۹:۵۲
تاریخ: ۰۴ خرداد ۱۳۹۸
بازدید: 2984
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری بازدید و ترمیم لوله کشی سرد و گرم و ..........

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها/ قراردادهای...
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۳
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 533
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری احداث بند انحرافی بر روی رودخانه

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها/ قرارداد...
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۷:۵۰
تاریخ: ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 403
قرارداد پیمانکاری

قرارداد پیمانکاری اجرای قسمتی از عملیات بازسازی و نوسازی در واحدهای مجتمع اداری، تجاری، مسکونی .........

حقوق نیوز/ نمونه قراردادها/ قرارداد...
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۹:۳۵
تاریخ: ۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 406
قراداد پیمانکاری

قراداد پیمانکاری احداث مسیر جاده

حقوق نیوز/نمونه قراردادها قراداد...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۳۲
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 256

قراردادهای پیمانکاری

حقوق نیوز/نمونه قراردادها قراردادهای...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۱:۲۴
تاریخ: ۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
بازدید: 219
سرخط خبرها: