حقوق خبر

اختلال هویت قطع عضو - حقوق خبر

اختلال هویت قطع عضو یا اختلال هویت تمامیت بدن چیست؟

... کافی در این زمینه و در نتیجه خونریزی شدید جان شان را از دست می دهند. دلیل اصلی این اختلال مشخص نیست. اما یک فرضیه این است که منشا اختلال هویت تمامیت بدن بر اثر اختلال عملکرد عصبی مغز در رابطه با کارکرد ...
۲۵ فروردين ۱۳۹۸
سرخط خبرها: