حقوق خبر

امحا - حقوق خبر

امحا در جرم جعل چیست(قسمت 3)

... که ظهور نوشته های تراشیده شده به وسیله بزرگ نمایی از اشیا نامریی، ما را در امکان کشف وقوع محو، تراشیدگی یا خراشیدگی کمک می نماید، بویژه هنگامی که بعد از امحا یا تراشیدن، الحاقی صورت گرفته شده باشد، این ...
۲۶ فروردين ۱۳۹۸

امحا در جرم جعل چیست(قسمت 2)

پایگاه خبری حقوق نیوز استثنائات امحا اگر قسمت هایی از نوشته و سند به وسایلی محو و یا تراشیده و خراشیده شود، مادامی که آن قسمت ها ایجاد تعهد یا ابراء ذمه ننماید و مانع استفاده منافع جاری ...
۲۰ فروردين ۱۳۹۸

امحا در جرم جعل چیست(قسمت 1)

پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف امحا یا محو کردن امحا یا محو کردن عبارت است از این که به قصد تقلب جمله، رقم یا کلمه ای از سند یا نوشته ای به نحوی پاک شود، که در نگاه اول موجب اشتباه هر بیننده ...
۱۳ بهمن ۱۳۹۷
سرخط خبرها: