حقوق خبر

بازار اصفهان - حقوق خبر

بازار اصفهان از دوره باستان تا قاجاریه (قسمت پایانی)

  بازار اصفهان در دوره قاجار اصفهان در فاصله سال های 1291 تا 1325 ه ق / 1873 تا 1907 م از شهر های مهم تجاری ایران محسوب می شد که سهم مهمی در اقتصاد و در آمد کشور داشت. با این ...
۳۰ مرداد ۱۳۹۷

بازار اصفهان از دوره باستان تا قاجاریه (4)

  در ادامه معرفی تاریخچه بازار اصفهان، در هر گوشه از میدان و این بازار ها، کالاهای خاصی فروخته می شدند. شاه عباس اول، محل فروش هر نوع کالا را در میدان نقش جهان مشخص کرد. ترتیبی که ...
۲۵ مرداد ۱۳۹۷

بازار اصفهان از دوره باستان تا قاجاریه (3)

  در دوران اوزون حسن آق قویونلو بازارچه حسن آباد، دروازه جنوبی شهر (دروازه حسن آباد) و مسجد دروازه حسن آباد در محور جنوبی شهر ساخته شد که به نوبه خود پیش در آمدی بود بر توسعه محور جنوبی ...
۱۸ مرداد ۱۳۹۷

بازار اصفهان از دوره باستان تا قاجاریه (2)

  در ادامه معرفی تاریخچه بازار اصفهان، مافروخی نیز از بازار های آباد شهر سخن می راند که در آن کوشک ها، سرا ها و گرمابه ها قرار داشتند و همچنین بازار های محلی که در محلات شهر قرار گرفته ...
۱۳ مرداد ۱۳۹۷

بازار اصفهان از دوره باستان تا قاجاریه

... شاخه از فعالیت های اقتصادی ساخت. از این روی، بر خلاف نظر هرودوت که می نویسد:« پارسیان عادت به تشکیل بازار ندارند و هیچ محلی ویژه این کار نمی شناسد». بازار واژه ای ایرانی است که ...
۳۰ تیر ۱۳۹۷
سرخط خبرها: