حقوق خبر

بین النهرین - حقوق خبر

موسیقی و آلات موسیقیایی بین النهرین

  پایگاه خبری حقوق نیوز موسیقی و آلات موسیقیایی بین النهرین از حدود‌ پنج‌ هزار‌ سـال پیـش لوحـه‌هایی با خط میخی در حفاریهای خاور نزدیک به دست آمد ...
۱۰ فروردين ۱۳۹۸
سرخط خبرها: