حقوق خبر

تاب آوری - حقوق خبر

تعریف تاب آوری و ویژگی های افراد تاب آور (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف تاب آوری و ویژگی های افراد تاب آور چگونه تاب آور شویم؟ ممکن است بپرسید در تاب آوري فرد دقیقا چه کاري انجام می دهد؟ می توان گفت فرد ...
۲۲ اسفند ۱۳۹۷

تعریف تاب آوری و ویژگی های افراد تاب آور (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز تعریف تاب آوری و ویژگی های افراد تاب آور تاب آوری چیست؟ تاب آوری فرایند مقابله و سازگاری موفقیت آمیز در برابر شرایط چالش بر انگیز و تهدید ...
۲۱ اسفند ۱۳۹۷
سرخط خبرها: