حقوق خبر

تجدید حیات فرهنگی - حقوق خبر

تجدیدحیات فرهنگی، ضدفرهنگ، کثرت‌گرایی فرهنگی

  تجدیدحیات فرهنگی تجدید حیات فرهنگی به فرایندی اشاره دارد که طی آن جامعه، نوعی بازنگری در سمبل ها و شاخص های فرهنگی خود ایجاد می کند. این بازنگری ضامن تجدید حیات و بقای آن ها ...
۱۷ مرداد ۱۳۹۷
سرخط خبرها: