حقوق خبر

تحلیل رفتگی شغلی - حقوق خبر

تحلیل رفتگی شغلی چیست؟

  فرسودگی شغلی عبارت فرسودگی شغلی به صورتی كه امروزه استفاده می شود ، اولين با توسط فرويد منبرگر در سال 1974 مطرح گرديد تا قبل از اين تاريخ ، برای كسانی كه به سندرم مورد نظر ...
۲۱ بهمن ۱۳۹۷
سرخط خبرها: