حقوق خبر

تعهد مستمر - حقوق خبر

تعهد مستمر چیست؟

  تعهد مستمر بر مبنای رابطه کارکنان با سازمان می‌باشد به این صورت که کارکنان در ازای تلاش چه چیز دریافت می‌کنند، و اگر سازمان را ترک کنند چه چیزی را از دست می‌دهند؟ چنین ...
۱۴ بهمن ۱۳۹۷
سرخط خبرها: