حقوق خبر

جامعه مدنی - حقوق خبر

رابطه متقابل مفهوم جامعه مدنی و اعتماد+ فیلم صحبت های رئیس جمهور

  جامعه مدنی و مفهوم آن جامعه مدنی قبل از هرچيز به بازسازي واقعی نهادهاي مستقل كه منبعث از جامعه باشد و طبيعتش رها از سلطه دولت باشد، اشاره دارد. جامعه مدنی به نهادها و ...
۲۱ آبان ۱۳۹۶
سرخط خبرها: