حقوق خبر

حساسیت فصلی - حقوق خبر

علایم و نشانه های حساسیت فصلی

... تب یونجه استفاده می کنیم اما در واقع نه در این بیماری تب دیده می شود و نه ارتباطی با یونجه دارد. نام دقیق تری برای تب یونجه پیشنهاد شده است و آن حساسیت فصلی می باید که مهم ترین علت آن، گرده گیاهان می ...
۰۵ شهریور ۱۳۹۷
سرخط خبرها: