حقوق خبر

داوری - حقوق خبر

طواری رسیدگی از طریق داوری (قسمت دوم)

  پایگاه خبری حقوق نیوز طواری رسیدگی از طریق داوری 5- ایراد امر مطروحه ممکن است دعوایی که نزد داور یا نهاد داوری مطرح شده است، قبلاً در مرجع داوری دیگری مطرح و در ...
۰۷ آبان ۱۳۹۷

طواری رسیدگی از طریق داوری (قسمت اول)

  پایگاه خبری حقوق نیوز طواری رسیدگی از طریق داوری ایرادات و دعاوی طاری در زمره دادرسی اند. یعنی در جریان دادرسی مطرح می گردند و دادرسی را به طور جزیی یا کلی با وقفه مواجه ...
۰۷ آبان ۱۳۹۷

توقیف رسیدگی از طریق داوری

  پایگاه خبری حقوق نیوز توقیف رسیدگی از طریق داوری در این مبحث، ابتدا به مفهوم توقیف رسیدگی داور می پردازیم (بند نخست) ؛ سپس موارد توقیف رسیدگی و جهات آن می آید (بند دوم). ...
۰۷ آبان ۱۳۹۷

تشریفات رسیدگی از طریق داوری

  پایگاه خبری حقوق نیوز تشریفات رسیدگی از طریق داوری هر چند از مزایای نهاد داوری نبودن قواعد دست و پاگیر آیین دادرسی مدنی است، اما (به ویژه) در داوری های سازمانی آیین های ...
۰۷ آبان ۱۳۹۷

داوری چیست و شرط داوری در قراردادها به چه معناست؟

  داوری یکی از روش‌های حل و فصل اختلافات است که جایگزین دادگاه‌هاست. داوری در عرض سیستم دولتی عمل می‌کند و یک سیستم خصوصی ا‌ست. داور در یک قضیه، قاضی خصوصی منتخب ...
۱۹ مهر ۱۳۹۷

وظایف داوری

... رای نمایند. چنانچه مهلت داوری معین نشده باشد این مدت سه ماه خواهد بود (تبصره ماده 484 ق.آ.د.م). البته ضمانت اجرای این تکلیف مشخص نشده است و ظاهراً صرف عدم صدور رای در مهلت قانونی، مسئولیتی در پی نخواهد ...
۳۱ شهریور ۱۳۹۷

دعوای ابطال رای داوری در قوانین و مقررات قانونی

  دعوای ابطال رای داوری در قوانین و مقررات قانونی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 139 - صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول ...
۲۶ شهریور ۱۳۹۷

دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 2

  دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 16. ابلااغ رای داور از طریق آگهی پرسش: اگر طبق گزارش مامور ابلاغ طرفین در آدرس های مذکور در رای داوری شناخته نشوند، دفتر دادگاه ...
۲۲ شهریور ۱۳۹۷

دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 1

  دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 1.استعفا و تاثیر آن بر شرایط حاکم بر داوری طرفین قراردادی ضمن سند رسمی متعهد شده اند در صورت بروز اختلاف به دادگستری مراجعه ...
۲۲ شهریور ۱۳۹۷

استثنائات رسیدگی قضایی پس از تشکیل داوری

  استثنائات رسیدگی قضایی پس از تشکیل داوری هرچقدر هم که در باب استقلال داوری و قدرت نوظهور آن اقامه دلیل شود باز هم نمی توان انکار کرد که رای داور فقط در صورتی قدرت اجرایی دارد ...
۱۷ شهریور ۱۳۹۷

اصل رسیدگی انحصاری از طریق داوری

  اصل رسیدگی انحصاری از طریق داوری پس از امضای موافقت نامه داوری، از محاکم دولتی سلب صلاحیت شده و داوری یگانه مرجع رسیدگی به اخلاف خواهد بود. این اصل هم در متون قانونی و هم در ...
۱۷ شهریور ۱۳۹۷

نقش دادگاه در تعیین داوری(قسمت دوم)

  نقش دادگاه در تعیین داوری در برخی موارد طرفین در تعیین داوری به عنوان روش حل و فصل منازعه اختلافی ندارند و از پیش بر این روش به عنوان راه حل فیصله خصومت توافق نموده اند، لیکن ...
۱۷ شهریور ۱۳۹۷

نقش دادگاه در تعیین داوری(قسمت اول)

  نقش دادگاه در تعیین داوری نقش دادگاه در تعیین داوری از دو منظر قابل بررسی است : یکی انتخاب داوری به عنوان طریقه حل و فصل منازعه و دیگری تعیین داور. توضیح اینکه ممکن است طرفین، ...
۱۷ شهریور ۱۳۹۷

نقش دادگاه در تعیین اعتبار توافق داوری

  نقش دادگاه در تعیین اعتبار توافق داوری در اینجا مقصود از اعتبار دهی، شناسایی و به رسمیت شناختن است. در این مفهوم، اعتبار توافق نامه داوری موجب ترتیب آثاری خاص می گردد. اعتبار ...
۱۷ شهریور ۱۳۹۷

ارکان تشکیل داوری (قسمت پنجم)

  ارکان تشکیل داوری اجرت داوری چنانچه طرفین در خصوص هزینه های داوری توافقی به عمل آورده باشند همان توافق معتبر است. پس اگر طرفین موافقت کرده باشند که میزان اجرت داوری یا ...
۰۷ شهریور ۱۳۹۷

ارکان تشکیل داوری (قسمت چهارم)

  ارکان تشکیل داوری توافق در ارجاع امر به داوری بعد از مطالعه شرایط طرفین داوری و داور، به بررسی توافق نامه داوری می پردازیم. توافق نامه داوری دارای انواعی است (بنددوم) ...
۰۷ شهریور ۱۳۹۷

ارکان تشکیل داوری (قسمت سوم)

  ارکان تشکیل داوری داور وجود داور از دیگر ارکان تشکیل داوری است. در واقع بدون وجود داور تحقق داوری منتفی است. داور می تواند منفرد یا متعدد باشد. داوری سازمانی در ق.آ.د.م ...
۰۷ شهریور ۱۳۹۷

ارکان تشکیل داوری (قسمت دوم)

   ارکان تشکیل داوری ب : تعیین موضوع داوری و اعلام مراتب به داوران مقصود از موضوع اختلاف، ماهیت منازعه و آن چیزی است که اگر حل شود دعوی نیز به پایان می رسد. داوری ...
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

ارکان تشکیل داوری (قسمت اول)

  تحقق مادی داوری مقصود از تحقق مادی داوری، تشکیل داوری از لحاظ مادی است. همچنین منظور شرایطی است که وجود آنها جهت تحقق مفهوم داوری ضرورت دارد و البته وجود آنها ملموس است. البته ...
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دعوای ابطال رای داوری در آراء شعب دیوان عالی کشور

  دعوای ابطال رای داوری در آراء شعب دیوان عالی کشور 1-هزینه دادرسی ابطال رای داوری در مرحله تجدیدنظر شماره حکم : 2034 تاریخ حکم : 15/12/28 رای شعبه 3 دیوان ...
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دعوای ابطال رای داوری در آراء دیوان عدالت اداری

  دعوای ابطال رای داوری در آراء دیوان عدالت اداری 1-ابطال بخش نامه مربوط به مالی محسوب کردن دعوای ابطال رای داوری ریاست محترم دیوان عدالت اداری شاکی به شرح دادخواست ...
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

نمونه دادخواست ابطال رای داوری خلاف حق

نمونه دادخواست ابطال رای داوری خلاف حق   مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام ...
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

نمونه دادخواست ابطال رای داوری خارج از مهلت

نمونه دادخواست ابطال رای داوری خارج از مهلت   مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام ...
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

نمونه دادخواست ابطال رای داوری خارج از حدود

نمونه دادخواست ابطال رای داوری خارج از حدود   مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام ...
۲۴ مرداد ۱۳۹۷

طریقه و آثار اعتراض به رای داوری

  طریقه و آثار اعتراض به رای داوری بند اول) نحوه اعتراض و هزینه های قانونی آن هر چند تبصره ماده 491 ق.آ.د.م دعوای اعتراض به رای داوری را مستلزم تقدیم دادخواست ندانسته ...
۲۲ مرداد ۱۳۹۷

طریقه ابلاغ و اجرای رای داوری

  طریقه ابلاغ و اجرای رای داوری بند اول) ابلاغ رای داوری مستنداً به ماده 485 ق.آ.د.م در ابلاغ رای داوری باید دو حالت را از هم تفکیک کرد : حالت اول : در قرارداد ...
۲۱ مرداد ۱۳۹۷

مرجع صالح و مهلت دعوای ابطال رای داوری

  مرجع صالح و مهلت دعوای ابطال رای داوری بند اول) مرجع قضایی صالح و مهلت دعوای ابطال رای داوری خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری باید دو حالت را از هم ...
۲۱ مرداد ۱۳۹۷

موارد اعتراض به رای داوری

  معرفی دعوای ابطال رای داوری به دلیل اهمیت اصل سرعت و تخصص و احترام به اصل حاکمیت اراده از سوی مقنن، سیستم رسیدگی و دادسی تحت عنوان "داوری" به وجود آمد که موضوع این ...
۲۱ مرداد ۱۳۹۷

اقسام داوری (قسمت چهارم و پنجم)

  اقسام داوری داوری را می توان بر اساس معیارهای مختلف به انواع گوناگونی تقسیم نمود که در مبحث حاضر برخی از آنها را مطالعه میکنیم. داوری ممکن است داخلی باشد یا بین المللی. ...
۱۷ مرداد ۱۳۹۷

اقسام داوری (قسمت سوم)

  اقسام داوری داوری را می توان بر اساس معیارهای مختلف به انواع گوناگونی تقسیم نمود که در مبحث حاضر برخی از آنها را مطالعه میکنیم. داوری ممکن است داخلی باشد یا بین المللی. ...
۱۷ مرداد ۱۳۹۷

اقسام داوری (قسمت دوم)

اقسام داوری داوری را می توان بر اساس معیارهای مختلف به انواع گوناگونی تقسیم نمود که در مبحث حاضر برخی از آنها را مطالعه میکنیم. داوری ممکن است داخلی باشد یا بین المللی. معیار این تقسیم ...
۱۷ مرداد ۱۳۹۷

اقسام داوری (قسمت اول)

اقسام داوری داوری را می توان بر اساس معیارهای مختلف به انواع گوناگونی تقسیم نمود که در مبحث حاضر برخی از آنها را مطالعه میکنیم. داوری ممکن است داخلی باشد یا بین المللی. معیار این تقسیم ...
۱۷ مرداد ۱۳۹۷

تمییز داوری از مفاهیم مشابه

  تمییز داوری از مفاهیم مشابه داوری از برخی از حهات مشابه قضاوت، از جهات دیگر مانند میانجی گری و سایر طرق حل و فصل اختلافات می باشد. پس لازم است مقایسه ای بین مفهوم داوری و مفاهیم ...
۱۷ مرداد ۱۳۹۷

تعریف داوری

  تعریف داوری در این مبحث به تعریف لغوی و اصطلاحی داوری می پردازیم. تعریف لغوی و اصطلاحی داوری بسیار به هم نزدیک است. همچنین برخی از متونی که در آن از لفظ داور و داوری استفاده ...
۱۶ مرداد ۱۳۹۷

اختیارات دادگاه در مرحله اجرای رای داوری 2

  اجرای رای داوری اختیارات دادگاه در مرحله اجرای رای داوری 4-تاثیر دعوای ابطال در اجرای رای داور بر اساس ماده 488 قانون: «هر گاه محکوم علیه تا بیست روز بعد ...
۰۱ مرداد ۱۳۹۷

اختیارات دادگاه در مرحله اجرای رای داوری 1

... ارتباط وجود دارد که باید بررسی شود. 1-کنترل تفصیلی و اجمالی رای داور هر چند ظاهر قواعد داوری، نشان می دهد که طرح دعوای ابطال رای داور، تنها راهکاری است که می توان در مقابل رای نادرست مطرح ...
۰۱ مرداد ۱۳۹۷

اجراییه و بازداشت مدنی محکوم علیه رای داوری

  اجرای رای داور اجراییه و بازداشت مدنی محکوم علیه رای داوری ماده 488 قانون با بیان: «هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ...
۰۱ مرداد ۱۳۹۷

داوری و میانجیگری سازمانی چیست؟

  حقوق نیوز - در وبسایت مجمع امور داوری و میانجیگری اصفهان مقاله ای با موضوع داوری و میانجیگری سازمانی درج شده است. در زیر متن مقاله جهت مطالعه علاقمندان آورده شده است. پر کاربرد ...
۰۵ تیر ۱۳۹۷

قواعد ابلاغ در داوری

  قواعد ابلاغ در داوری 1-ابلاغ و مساله اطلاع از جریان داوری داوری، نوعی دادرسی خصوصی و محرمانه است اما طرفین اختلاف، باید در جریان تمام اقدامات داور قرار گیرند و حقوق دفاعی ...
۲۳ خرداد ۱۳۹۷

آثار رای داوری 3

  آثار رای داور 3 5- رای داور و اختیار طرفین داوری با اختیار و توافق طرفین شکل می گیرد اما این اختیار، تنها در مرحله آغاز داوری نیست بلکه در ادامه و نیز بعد از صدور رای ...
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

آثار رای داوری 2

  آثار داوری 2 3- اعتبار رای داور در دعوای جزایی طرفین دعوا می توانند موضوعات خصوصی ناشی از جرم را به داوری ارجاع دهند یا در صورتی که دعوای خسارت ناشی از جرم مطرح شده باشد، ...
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

اجرت داوری و مسئولیت داور

  اجرت داوری و مسئولیت داور مواد 497 الی 500 قانون به حق الزحمه داور اشاره نموده و بر حسب منطوق خود ابهامی ندارند تا نیاز به توضیح باشد؛ تنها، پاره ای از مسایل و به طور خاص، قواعد ...
۱۳ خرداد ۱۳۹۷

رابطه قرارداد اصلی و داوری

  رابطه قرارداد اصلی و داوری در بیشتر موارد، شرط داوری ضمن قرارداد اصلی درج می شود و این امر مسایلی را مطرح می نماید که مختصراً آنها را بررسی می کنیم: 1-استقلال داوری در ...
۱۳ خرداد ۱۳۹۷

مره و تکرار در داوری 2

  مره و تکرار در داوری 2 3-رویه قضایی در مساله تکرار پذیری داوری این موضوع کمتر در رویه قضایی گزارش شده و علت آن نیز به این امر برمیگردد که اولاً در مورد تعیین داور، اشکال ...
۱۲ خرداد ۱۳۹۷

مره و تکرار در داوری 1

  مره و تکرار در داوری 1- تحریر محل نزاع و عقیده نویسندگان موضوع دقیقی در مباحث داوری قابل بررسی می باشد که به درستی، تحریر و پاسخ داده نشده است و یا پاسخ بیان شده، رافع ...
۱۲ خرداد ۱۳۹۷

زوال داوری

  زوال داوری ممکن است جهات مختلفی برای زوال قرارداد یا شرط داوری تصور شود؛ ماده 481 قانون با بیان «در موارد زیر داوری از بین می رود: 1- با تراضی کتبی طرفین دعوا؛ 2- با فوت ...
۱۲ خرداد ۱۳۹۷

آثار داوری 3

  آثار داوری 3- نسبت به مراجع قضایی 1-3- تحلیل شرط داوری یکی از آثار مهم داوری این است که مانع از صلاحیت مستقیم مراجع قانونی شده و مداخله آنها را جز در موارد محدود، ...
۱۰ خرداد ۱۳۹۷

آثار داوری 2

  آثار داوری 2 2- نسبت به سایر اشخاص اشخاصی غیر از طرفین قرارداد را با عنوان «اشخاص ثالث» معرفی می کنند و منظور، اشخاصی است که آثار عقد متوجه آنها نمی شود. ...
۱۰ خرداد ۱۳۹۷

آثار داوری 1

  آثار داوری پیش بینی داوری، آثاری را نسبت به طرفین، اشخاص ثالث و مراجع قانونی و در راس آنها، دادگاه ها به دنبال دارد که در این قسمت به بررسی آن می پردازیم. 1-نسبت به طرفین ...
۱۰ خرداد ۱۳۹۷

داوری در مسائل خاص 2

  داوری در مسائل خاص 3- داوری در روابط کار حقوق حوادث کار تحت حاکمیت قوانین کار، جزایی و تامین اجتماعی است که ترکیب پیچیده ای را به وجود آورده اند. احراز مسئولیت جزایی ...
۰۹ خرداد ۱۳۹۷
سرخط خبرها: