حقوق خبر

دلبستگی شغلی - حقوق خبر

تعریف دلبستگی شغلی

  دلبستگی شغلی یک حالت شخصی عالی برای سازمان تلقی می شود. و ممکن است بیشتر در مورد چگونگی ارتباط افراد با شغل جاریشان باشد تا در مورد روابطشان با سرپرستان. داشتن کارکنانی با دلبستگی ...
۱۸ بهمن ۱۳۹۷
سرخط خبرها: