حقوق خبر

رای داوری - حقوق خبر

دادگاه‌های مفاسد اقتصادی شاید موفقیتی که انتظار داشتند تأمین نکرد/کجای دنیا مرکز داوری را درون قوه قضائیه شکل می‌دهند؟/مهمترین انتظار مردم از دستگاه قضا مبارزه با فساد و قانون گرایی است

  پایگاه خبری حقوق نیوز رییس کانون وکلای دادگستری مرکز مهمترین انتظار مردم از دستگاه قضا را مبارزه با فساد و قانون گرایی دانست و در رابطه با حضور رییس قوه قضاییه در شبکه‌های ...
۱۳ تیر ۱۳۹۸

چگونگی اجرای رای داوری و ضمانت اجرای آن

  پایگاه خبری حقوق نیوز چگونگی اجرای رای داوری و ضمانت اجرای آن  رضا برادران اصفهانی حقوقدان و وکیل دادگستری پیرامون چگونگی اجرای رای داوری و ضمانت اجرای آن توضیحاتی ...
۲۸ بهمن ۱۳۹۷

اجرای رای داوری

  بخش چهارم: صدور و اجرای رای از طریق داوری فصل دوم: اجرای رای داوری پس از اینکه رای داور به شکل صحیح صادر شد نوبت به اجرای رای می رسد. در واقع ثمره عملی ارجاع امر به داوری ...
۲۷ دی ۱۳۹۷

صدور و اجرای رای از طریق داوری (قسمت 3)

  پایگاه خبری حقوق نیوز بخش چهارم: صدور و اجرای رای از طریق داوری فصل نخست: صدور رای داوری مبحث سوم: طریقه اعتراض به رای داوری رای داور ممکن است از طرف محکوم ...
۱۶ دی ۱۳۹۷

صدور و اجرای رای از طریق داوری (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز بخش چهارم: صدور و اجرای رای از طریق داوری فصل نخست: صدور رای داوری مبحث دوم: اعتبار رای داوری در این مبحث ابتدا به مفهوم اعتبار رای ...
۱۶ دی ۱۳۹۷

صدور و اجرای رای از طریق داوری (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز بخش چهارم: صدور و اجرای رای از طریق داوری فصل نخست: صدور رای داوری مبحث نخست: شرایط داوری داور پس از رسیدگی به ادعاهای طرفین و استماع ...
۱۶ دی ۱۳۹۷

دعوای ابطال رای داوری در قوانین و مقررات قانونی

  دعوای ابطال رای داوری در قوانین و مقررات قانونی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل 139 - صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول ...
۲۶ شهریور ۱۳۹۷

دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 2

  دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 16. ابلااغ رای داور از طریق آگهی پرسش: اگر طبق گزارش مامور ابلاغ طرفین در آدرس های مذکور در رای داوری شناخته نشوند، دفتر دادگاه ...
۲۲ شهریور ۱۳۹۷

دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 1

  دعوای ابطال رای داوری در نظریه های مشورتی 1.استعفا و تاثیر آن بر شرایط حاکم بر داوری طرفین قراردادی ضمن سند رسمی متعهد شده اند در صورت بروز اختلاف به دادگستری مراجعه ...
۲۲ شهریور ۱۳۹۷

دعوای ابطال رای داوری در آراء شعب دیوان عالی کشور

  دعوای ابطال رای داوری در آراء شعب دیوان عالی کشور 1-هزینه دادرسی ابطال رای داوری در مرحله تجدیدنظر شماره حکم : 2034 تاریخ حکم : 15/12/28 رای شعبه 3 دیوان ...
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

دعوای ابطال رای داوری در آراء دیوان عدالت اداری

  دعوای ابطال رای داوری در آراء دیوان عدالت اداری 1-ابطال بخش نامه مربوط به مالی محسوب کردن دعوای ابطال رای داوری ریاست محترم دیوان عدالت اداری شاکی به شرح دادخواست ...
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

نمونه دادخواست ابطال رای داوری خلاف حق

نمونه دادخواست ابطال رای داوری خلاف حق   مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام ...
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

نمونه دادخواست ابطال رای داوری خارج از مهلت

نمونه دادخواست ابطال رای داوری خارج از مهلت   مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام ...
۲۹ مرداد ۱۳۹۷

نمونه دادخواست ابطال رای داوری خارج از حدود

نمونه دادخواست ابطال رای داوری خارج از حدود   مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام ...
۲۴ مرداد ۱۳۹۷

طریقه و آثار اعتراض به رای داوری

  طریقه و آثار اعتراض به رای داوری بند اول) نحوه اعتراض و هزینه های قانونی آن هر چند تبصره ماده 491 ق.آ.د.م دعوای اعتراض به رای داوری را مستلزم تقدیم دادخواست ندانسته ...
۲۲ مرداد ۱۳۹۷

طریقه ابلاغ و اجرای رای داوری

  طریقه ابلاغ و اجرای رای داوری بند اول) ابلاغ رای داوری مستنداً به ماده 485 ق.آ.د.م در ابلاغ رای داوری باید دو حالت را از هم تفکیک کرد : حالت اول : در قرارداد ...
۲۱ مرداد ۱۳۹۷

مرجع صالح و مهلت دعوای ابطال رای داوری

  مرجع صالح و مهلت دعوای ابطال رای داوری بند اول) مرجع قضایی صالح و مهلت دعوای ابطال رای داوری خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای ابطال رای داوری باید دو حالت را از هم ...
۲۱ مرداد ۱۳۹۷

موارد اعتراض به رای داوری

  معرفی دعوای ابطال رای داوری به دلیل اهمیت اصل سرعت و تخصص و احترام به اصل حاکمیت اراده از سوی مقنن، سیستم رسیدگی و دادسی تحت عنوان "داوری" به وجود آمد که موضوع این ...
۲۱ مرداد ۱۳۹۷

اختیارات دادگاه در مرحله اجرای رای داوری 2

  اجرای رای داوری اختیارات دادگاه در مرحله اجرای رای داوری 4-تاثیر دعوای ابطال در اجرای رای داور بر اساس ماده 488 قانون: «هر گاه محکوم علیه تا بیست روز بعد ...
۰۱ مرداد ۱۳۹۷

اختیارات دادگاه در مرحله اجرای رای داوری 1

  گفته شد که رای داور بعد از دستور دادگاه، وصف لازم الاجرا بودن را به دست می آورد. این دستور نیز «اداری» صرف نیست تا آثاری بر آن مترتب شود بلکه ماهیتی قضایی دارد هر چند فاقد ...
۰۱ مرداد ۱۳۹۷

اجراییه و بازداشت مدنی محکوم علیه رای داوری

  اجرای رای داور اجراییه و بازداشت مدنی محکوم علیه رای داوری ماده 488 قانون با بیان: «هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ...
۰۱ مرداد ۱۳۹۷

آثار رای داوری 3

  آثار رای داور 3 5- رای داور و اختیار طرفین داوری با اختیار و توافق طرفین شکل می گیرد اما این اختیار، تنها در مرحله آغاز داوری نیست بلکه در ادامه و نیز بعد از صدور رای ...
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

آثار رای داوری 2

  آثار داوری 2 3- اعتبار رای داور در دعوای جزایی طرفین دعوا می توانند موضوعات خصوصی ناشی از جرم را به داوری ارجاع دهند یا در صورتی که دعوای خسارت ناشی از جرم مطرح شده باشد، ...
۲۰ خرداد ۱۳۹۷

نمونه رای داوری با موضوع مطالبه حق توقف 13 کانتینر و هزینه عودت آنها وفق صورت حساب های ارائه شده

  پایگاه خبری حقوق نیوز شماره رای: 229/30/87/د/36 تاریخ صدور رای: 8/4/1389 کلید واژه: امتناع از صدور قرار کارشناسی؛ قرارداد حمل و نقل؛ نمونه رای داوری؛ قرار کارشناسی؛ ...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷

نمونه آرای داوری با موضوع مطالبه 25,000,000 ریال بابت پس کرایه حمل

پایگاه خبری حقوق نیوز نمونه آرای داوری با موضوع مطالبه 25,000,000 ریال بابت پس کرایه حمل شماره رای: 254/3/90/د/36 تاریخ صدور رای: 30/5/1390 کلید واژه: صلاحیت داور؛ اصل لزوم ...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷

نمونه رأی داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/1/1380)

پایگاه خبری حقوق نیوز نمونه رأی داوری در اجرای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (مصوب 14/1/1380) شماره رای تصحیحی : ص 262/15/90/د/36 تاریخ صدور رای ...
۲۱ فروردين ۱۳۹۷

نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه خسارت و اجرای قرارداد مورخ 31/3/88 با احتساب خسارات وارده و هزینه داوری

پایگاه خبری حقوق نیوز نمونه رأی داوری با موضوع مطالبه خسارت و اجرای قرارداد مورخ 31/3/88 با احتساب خسارات وارده و هزینه داوری شماره رای: 241/24/88/د/36 تاریخ صدور رای: 10/12/1389 ...
۱۵ فروردين ۱۳۹۷

نمونه رای داوری با موضوع اعمال مفاد و مدلول تبصره 2 ماده 4 قرارداد برای وصول پنجاه و دو درصد از مطالبات شرکت کوثر از شرکت رجا و پرداخت آن به خواهان ها مقوم به بیست میلیارد ریال تقریبی

پایگاه خبری حقوق نیوز نمونه رای داوری با موضوع اعمال مفاد و مدلول تبصره 2 ماده 4 قرارداد برای وصول پنجاه و دو درصد از مطالبات شرکت کوثر از شرکت رجا و پرداخت آن به خواهان ها مقوم به بیست میلیارد ...
۱۵ فروردين ۱۳۹۷

نمونه رأی داوری با موضوع اعمال مفاد و مدلول تبصره 2 ماده 4 قرارداد برای وصول پنجاه و دو درصد از مطالبات شرکت کوثر از شرکت رجا و پرداخت آن به خواهان ها مقوم به بیست میلیارد ریال به نحو تقریب

23 شماره رای: 227/18/87/د/36 تاریخ صدور رای: 8/3/1389 کلید واژه: توفیض وکالت ضمن عقد خارج لازم؛ اقرار؛ استثناء اصل نسبی بودن قراردادها؛ نمونه رای داوری؛ نظریه کارشناس؛ خیارات؛ ...
۱۵ فروردين ۱۳۹۷

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی

کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی www.newslaw.ir ماده 1 - 1-این کنوانسیون در مورد شناسائی و اجرای احکام داوری صادره در قلمرو دولتی غیر از دولتی که از آن تقاضای شناسائی ...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی www.newslaw.ir ‌ماده واحده - به دولت اجازه داده می‌شود با لحاظ شرایط زیر به کنوانسیون شناسائی ...
۱۸ بهمن ۱۳۹۶

قانون راجع به اجازه ارجاع به داوری و تعیین داور برای دعاوی علیه بانک ها در خارج از کشور به بانک مرکزی ایران

قانون راجع به اجازه ارجاع به داوری و تعیین داور برای دعاوی علیه بانک ها در خارج از کشور به بانک مرکزی ایران www.newslaw.ir ماده واحده - به بانک مرکزی ایران (‌کمیته رسیدگی به دعاوی ...
۱۷ بهمن ۱۳۹۶

رأی داوری با موضوع مطالبه 17658 یورو به اضافه 2000 پوند قبرس به عنوان ارزش کالای خریداری شده، جریمه تاخیر در انجام تعهد، جریمه عدم اجرای کامل قرارداد، هزینه های داوری و سایر هزینه ها

  10 شماره رای: 248/14/87/د/36 تاریخ صدور رای: 8/3/1390 کلیدواژه داوری بین المللی؛ ورود شخص ثالث در داوری؛ عرف تجاری؛ قاعده استقلال شرط داوری؛ انتقال شرط ...
۱۷ دی ۱۳۹۶
سرخط خبرها: