حقوق خبر

روشنفکری - حقوق خبر

تبلور فرهنگ سیاسی در نماد روشنفکری دهه چهل و پنجاه (قسمت دوم)

... شد. اگر این جریان روشنفکری به جنبه های اجتماعی دین بی توجهی می کرد و از خاصیت ایدئولوژیک و چپ‌گرای آن بهره نمی برد، نمی توانست به عنوان وجه غالب روشنفکری این دوره مطرح شود. بر همین اساس بود که رویکردهای ...
۳۱ خرداد ۱۳۹۷

تبلور فرهنگ سیاسی در نماد روشنفکری دهه چهل و پنجاه (قسمت اول)

  حقوق نیوز - در دهه ی 1320 با تحولاتی که در جامعه ایرانی و حتی جهانی بوجود آمد، جریان روشنفکری با تغییراتی رو به رو شد و نسل دوم روشنفکری پا به عرصه نهاد. این جریان روشنفکری بر خلاف ...
۲۹ خرداد ۱۳۹۷
سرخط خبرها: