حقوق خبر

سعدی - حقوق خبر

مدارا و تـساهل از دیـدگاه سعدی (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز سعدی؛ مدارا و تساهل توصیه به ملایمت در امر به معروف‌ و نهی‌ از منکر سعدی، علی الاصول، با امر به معروف و نهی از منکر نظر موافق دارد ...
۱۸ ارديبهشت ۱۳۹۸

مدارا و تـساهل از دیـدگاه سعدی (قسمت 4)

  پایگاه خبری حقوق نیوز سعدی؛ مدارا و تساهل - ترجیح‌ عـفو بر انتقام سعدی‌، علی الاصول، نسبت به تنبیه و مجازات نظر چندان مساعدی ندارد و در بیشتر موارد، ...
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۸

مدارا و تـساهل از دیـدگاه سعدی (قسمت 3)

  پایگاه خبری حقوق نیوز سعدی؛ مدارا و تساهل عدم‌ تبعیض‌ بین خود و دیگران سعدی،ضمن آثار خود، به کرات، بـر دو اصـل مسلم علم اخلاق‌ که شالودۀ تـمام قوانین ...
۰۷ ارديبهشت ۱۳۹۸

مدارا و تـساهل از دیـدگاه سعدی (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز سعدی؛ مدارا و تساهل سعدی‌، در‌ باب هشتم گلستان، آدمی را‌ از‌ خطر‌ گرفتار شـدن در‌ دام چاپلوسانی که، از باب‌ طمع‌ ...
۳۱ فروردين ۱۳۹۸

مدارا و تـساهل از دیـدگاه سعدی (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز سعدی؛ مدارا و تساهل مدارا و تساهل، از دیرباز، از ثمرات و دستاوردهای تمدّن مغرب زمین به شمار می‌آمده است، ولی دور از انصاف خواهد‌ بود اگر ...
۲۸ فروردين ۱۳۹۸

گفتم آهن دلی کنم چندی - سعدی

... بودمی در راه تا مگر سایه بر من افکندی چه کند بنده‌ای که از دل و جان نکند خدمت خداوندی سعدیا دور ...
۰۱ مهر ۱۳۹۷
سرخط خبرها: