حقوق خبر

سندروم X شکننده - حقوق خبر

20 نشانه فیزیکی و رفتاری سندروم X شکننده

... به فرزندان از طریق ژن ها منتقل می شود. این سندروم رایج ترین منبع ارثی ناتوانی روانی بویژه در پسران است. مطابق اعلام GHR) Genetics Home Reference) فراوانی مبتلایان به سندروم X شکننده، 1مورد از هر 4000 مرد ...
۱۰ مرداد ۱۳۹۷
سرخط خبرها: