حقوق خبر

شخصیت سالم - حقوق خبر

ویژگی های شخصیت سالم 3

  شخصیت سالم همان طور که به خودش حق می دهد آنچه را که می خواهد تقاضا کند، برای مخاطب خود نیز این حق را قایل است که جواب منفی بدهد. شخصیت سالم با این نظر ریچاردسون که می گوید: ...
۲۹ بهمن ۱۳۹۷

ویژگی های شخصیت سالم 2

  پایگاه خبری حقوق نیوز ویژگی های شخصیت سالم شخصیت سالم اجازه نمی دهد ذهنش بیش از حد با تخیلات در کش و قوس باشد و مغز خودش را با مطالبی که با موقعیت اکنون او ارتباطی ندارد، ...
۱۶ دی ۱۳۹۷

ویژگی های شخصیت سالم 1

  پایگاه خبری حقوق نیوز ویژگی های شخصیت سالم شخصیت سالم همواره بر این باور بوده است که انسان نخست باید بیندیشد و سپس لب به سخن بگشاید. آرنولد گلاسکو درباره ی نوشتن چنین ...
۰۹ دی ۱۳۹۷
سرخط خبرها: