حقوق خبر

عبدالله مستوفی - حقوق خبر

تجربه نسلی به روایت عبدالله مستوفی در عصر قاجار (قسمت پایانی)

... مقداری پیاز و روغن همراه برده و در یورتی که برای خود گرفته بودند، آش رشته ای هم ضمیمه ی سایر خوراکی ها می کردند.   بیشتر بخوانید: تجربه نسلی به روایت عبدالله مستوفی در عصر قاجار 1 ...
۰۵ خرداد ۱۳۹۷

تجربه نسلی به روایت عبدالله مستوفی در عصر قاجار 2

  آداب ازدواج در آن دوره ازدواج دختر عمو و پسر عمو و دختر دائی و پسر عمه و عکس آن و دختر خاله و پسر خاله خیلی معمول بود. می گفتند عقد دختر عمو و پسر عمو در آسمان بسته شده است. ...
۰۳ خرداد ۱۳۹۷

تجربه نسلی به روایت عبدالله مستوفی در عصر قاجار 1

  حقوق نیوز-  عبدالله مستوفی ( 1329- 1275) در تهران متولد و سیاستمدار دوران قاجاری و پهلوی بود. او در دوران صدراعظمی عین الدوله رئیس نان تهران بود و در اثر بلوای نان به ناچار استعفا ...
۰۲ خرداد ۱۳۹۷
سرخط خبرها: