حقوق خبر

فاشیسم - حقوق خبر

نیچه و فاشیسم

  پایگاه خبری حقوق نیوز فردریش نیچه (Friedrich Nietzsche) فاشیسم بعنوان یک مکتب ساختگی و جنبشی یکسره توده‌ای در سالهای میان دو جنگ‌ جهانی‌ در‌ پارهـ‌ای ...
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸

نظام اجتماعی و اقتصادی فاشیسم

... و حتی احزاب و فرقه های گوناگون برای حاکم و طبقه ی حاکمه مشکل ایجاد نکند، صادق است. ولی فاشیسم در چارچوب نظام توتالیتر نه تنها در مسائل سیاسی سخت گیر است، بلکه در مسائل فرهنگی و اجتماعی نیز نظارت کامل داشته ...
۰۱ آبان ۱۳۹۷

فاشیسم و ساختار آن (قسمت ششم)

  فاشیسم و ساختار آن نژادپرستی خصیصه ای است که بیش از دیگر تفاوت ها، نازیسم را از فاشیسم متمایز می سازد. هیتلر در فصل دهم جلد اول کتاب نبرد من که از طولانی ترین فصل های کتاب هم ...
۲۹ شهریور ۱۳۹۷

فاشیسم و ساختار آن(قسمت پنجم)

  فاشیسم و ساختار آن دولت فراگیر دولت در نظام فاشیستی از نظر معنایی با مفهوم متعارف آن در دیگر نظام های سیاسی متفاوت است. فاشیسم در چارچوب نظام استبداد فراگیر معنایی به ...
۲۷ شهریور ۱۳۹۷

فاشیسم و ساختار آن (قسمت چهارم)

  فاشیسم و ساختار آن ملت‌گرایی اگرچه شعار ملی در عنوان ناسیونال سوسیالیسم به وضوح دیده می شود، ولی ملت و ملت گرایی نزد فاشیست ها بیش از نازی ها اهمیت دارد، زیرا نازیسم ...
۲۵ شهریور ۱۳۹۷

فاشیسم و ساختار آن(قسمت سوم)

  فاشیسم و ساختار آن داروینیسم اجتماعی داروینیسم نظریه ای منسوب به چارلز داروین که در قرن نوزدهم توسط او درباره ی اصل و منشأ موجودات زنده، چه نبات یا حیوان تحقیق و ارائه ...
۲۴ شهریور ۱۳۹۷

فاشیسم و ساختار آن(قسمت دوم)

  ساختار فاشیسم ساختار و استخوان بندی فاشیسم و ناسیونال سوسیالیسم بر شش مفهوم که از داخل به هم پیوند خورده و ساختمانی واحد را می سازند، استوار می باشد. مفاهیم شش‌گانه ...
۲۲ شهریور ۱۳۹۷

فاشیسم و ساختار آن(قسمت اول)

  حقوق نیوز - نام فاشیسم توسط موسولینی از کلمه فاشیو سمبل لژیونرهای رومی که از یک دسته ترکه چوب که تبری را در خود محکم داشت و هنگام جنگ همراه سپاه حمل می شد، انتخاب شده بود. نطفه این ...
۲۱ شهریور ۱۳۹۷

فاشیسم و ادبیات(قسمت پایانی)

  حقوق نیوز - دومین گرایش در ادبیات دوران فاشیسم، گرایش نورمانتیک بود. ریشه های عمیق این گرایش را باید در جنبش های ادبی طوفان و یورش یافت. فریدریش ماکسیمیلیان کلینگر با نمایشنامه ...
۰۷ خرداد ۱۳۹۷

فاشیسم و ادبیات 5

  حقوق نیوز- در ادبیات آلمان سال های فاشیسم، چهار گرایش عمده گویای خطوط کلی زیباشناسی فاشیستی در زمینه ی ادبی بودند: نخستین گرایش در حوزه ی ملی گرایی و ادبیات جنگ قرار می گرفت. ...
۰۵ خرداد ۱۳۹۷

فاشیسم و ادبیات 4

... و ارزش های اجتماعی پیش می رفت. اکسپرسیونیست هایی چون تراکل در خطی تاریخی قرار می گرفتند که سپس تا بتای، آرتو . ژِنِه ادامه یافت. روشن است که چنین گرایشی جای هیچ گونه سازشی را با فاشیسم و تمایل جنون آمیز ...
۰۵ خرداد ۱۳۹۷

فاشیسم و سینما (قسمت پایانی)

... اما واقع‌گرایی (رئالیسم) را با قدرتی هر چه بیشتر در سینمای این کشور وارد کرد. بیشتر بخوانید: فاشیسم و سینما 1 فاشیسم و سینما 2 فاشیسم و سینما 3 فاشیسم و سینما 4 ...
۰۲ خرداد ۱۳۹۷

فاشیسم و سینما 5

... کرد. به جز فیلم های داستانی جنگی که پیش‌تر به آنها اشاره کردیم، فیلم های جنگی در دوره ی فاشیسم بیش‌تر به صورت فیلم های کوتاه و مستند ساخته می شدند که پیش از نمایش هر فیلم در سینماها به اجبار ...
۰۱ خرداد ۱۳۹۷

فاشیسم و سینما 4

... گوناگون بر سینمای این دوران اغلب به گونه شناسی یکسانی در سینمای نازی دست یافته اند. دو شاخه ی اصلی این گونه شناسی در زیباشناسی فاشیسم سینمایی، تصویر خود و تصویر دیگری یا آرمانی کردن تصویر خویشتن ...
۳۰ ارديبهشت ۱۳۹۷

فاشیسم و ادبیات 3

... روح ها را بازنماید. قدرت اکسپرسیونیسم به ویژه در تصویرسازی و صحنه پردازی آن بود و از این لحاظ در نوعی تقارن با فاشیسم قرار می گرفت. در همین نکته باید ظهور نوعی نیهیلیسم را در فاشیسم نیز مشاهده کرد. ...
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

فاشیسم و سینما 3

  دگرگونی فاشیستی سینمای آلمان نه یکباره و در قالب زیرورو شدن انقلابی، بلکه به صورتی بطئی و در تمام طول دوران فاشیسم انجام گرفت. این دگرگونی، با زیرکی خاص گوبلس در دو زمینه ی سازماندهی ...
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷

فاشیسم و سینما 2

... اکسپرسیونیستی مهم ترین گرایش این زمان در آلمان به حساب می آمد و فاشیسم همچون نقاشی و ادبیات باید به جنگ و مبارزه ی رو در رو با آن می رفت. به همین دلیل بود که اکسپرسیونیسم سینمایی باید عمر خود را از خلال ...
۲۷ ارديبهشت ۱۳۹۷

فاشیسم و سینما 1

  پایگاه خبری حقوق نیوز هیچ یک از هنرها به اندازه سینما با تبلیغ و گسترش فاشیسم پیوند نخورده است. هیچ یک از هنرها امکان‌هایی چنین گوناگون و پرقدرت به فاشیسم عرضه نکرده است. ...
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷

فاشیسم و ادبیات 2

... عینیت عقلانیت و منطق توهمی بیش نبود و در واقع موقعیت انسانی بود که چند و چون آن ها را تعیین می کرد. بیشتر بخوانید: فاشیسم و ادبیات 1 فاشیسم و ادبیات 2 فاشیسم و ادبیات 3 فاشیسم ...
۲۶ ارديبهشت ۱۳۹۷

فاشیسم و ادبیات 1

... قدرتمند بود که گرایش هیتلری در آلمان. و اگر مبنای مقایسه خود را فاشیسم ایتالیا بگیریم، باید یهودستیزی فرانسوی را حتی قوی تر و خشونت بار تر بدانیم.ریشه این گرایش در سنت ادبی - تاریخی فرانسه به قرن گذشته ...
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۷
سرخط خبرها: