حقوق خبر

فرهنگ سازمانی - حقوق خبر

فرهنگ سازمانی و انواع آن

  مقصود از فرهنگ سازمانی، سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می‌شود. کریس آرجریس، فرهنگ سازمانی را نظامی زنده ...
۰۷ بهمن ۱۳۹۷
سرخط خبرها: