حقوق خبر

قراردادهای مشارکت - حقوق خبر

قراردادهای مشارکت 6

... واگذاری اجرای موضوع قرارداد شریک دوم مسئولیت تعهدات خود در قبال شریک اول مجاز است به منظور اجرای قسمت با قسمت هایی از موضوع قرارداد با اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای تخصص و تجربه کافی، قراردادهایی به ...
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشارکت 5

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد مشارکت پخش مواد غذایی این قرارداد همکاری بین موسسه .......... که در این قرارداد به اختصار (طرف اول) نامیده می شود و آقای .................... فرزند ............ ...
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشارکت 4

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد مشارکت بازاریابی و فروش دستگاه وتجهیزات 1- شرکت ................ (سهامی خاص) به نشانی ............................................................................. ...
۰۳ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشارکت 3

... گردد. ماده 33 – شریک مجاز به انتقال بخشی از این قرارداد به غیر نیست ولی برای ارای بخش های مختلف قرارداد می تواند با اشخاص حقیقی یا حقوقی، قراردادهای لازم پیمانکاری را منعقد کند. کلیه ...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشارکت 2

... و غیره نخواهد داشت لکن می توانداجرا یکار یا پیمانکاران جزء قراردادهای اجرایی کار منعقد نماید لکن شرکت هیچگونه تعهدی در مقابل پیمانکاران جزء نخواهد داشت. ماده 14 – پرداخت هزینه های پایان ...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸

قراردادهای مشارکت 1

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد مشارکت اجرای پروژه تجاری، اداری،کارگاهی و پارکینگ این قرارداد بین شرکت ................ (سهامی خاص) به شماره ثبت ........... به نمایندگی آقای ........... ...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸
سرخط خبرها: