حقوق خبر

قرارداد پیمانکاری - حقوق خبر

قرارداد پیمانکاری 6

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد پیمانکاری برداشت اندازه ساختمان و نقشه برداری محوطه این قرارداد بین شرکت ............. به شماره ثبت ............... در اداره ثبت شرکت ها به نمایندگی آقای ...
۰۴ خرداد ۱۳۹۸

قرارداد پیمانکاری 5

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد پیمانکاری بازدید و ترمیم لوله کشی سرد و گرم و .......... این قرارداد فی مابین شرکت ........... به نمایندگی ........... آقای ................ کارفرما نامیده ...
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸

قرارداد پیمانکاری 4

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد پیمانکاری احداث بند انحرافی بر روی رودخانه قرارداد شماره .......... در مورخه ........ فی مابین شرکت .......... به مدیریت ......... به شماره ثبت ............ ...
۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۸

قرارداد پیمانکاری 3

پایگاه خبری حقوق نیوز قرارداد پیمانکاری اجرای قسمتی از عملیات بازسازی و نوسازی در واحدهای مجتمع اداری، تجاری، مسکونی ............... این قراداد تاریخ ......... فی مابین شرکت ......... ...
۱۱ ارديبهشت ۱۳۹۸

قرارداد پیمانکاری 2

... یک طرف و آقای مهندس ................ از طرف دیگر که در متن قرارداد مجری نامیده می شود به آدرس .......................... قرارداد فی مابین منعقد می گردد. ماده 1 – موضوع قرارداد : موضوع ...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸

قرارداد پیمانکاری 1

پایگاه خبری حقوق نیوز شرایط عمومی قرارداد شماره ........... مورخ ............... ماده 1) مقاطعه کار ملزم به رعایت کلیه مقررات ملی ساختمان در دستور العمل های عمومی اجرای ساختمان ...
۰۲ ارديبهشت ۱۳۹۸

قرارداد پیمانکاری مطالعات و خدمات طراحی آماده سازی اراضی ... پلاک ثبتی ...

قرارداد پیمانکاری مطالعات و خدمات طراحی آماده سازی اراضی ... پلاک ثبتی ... این قرارداد در تاریخ ......... بین آقای ......... فرزند .......... به شماره شناسنامه .......... صادره از ........ ساکن ...
۱۸ شهریور ۱۳۹۷

قرارداد پیمانکاری نظارت احداث ساختمان

قرارداد پیمانکاری نظارت احداث ساختمان این قرارداد بین شرکت .......... به شماره ثبت .............. و به آدرس ............................................................. به نمایندگی آقای ................. ...
۱۸ شهریور ۱۳۹۷

قرارداد پیمانکاری نظارت بر عملیات اجرایی

قرارداد پیمانکاری نظارت بر عملیات اجرایی این قرارداد در تاریخ .......... بین شرکت ............. به مدیریت آقای .......... و شرکت ............. به مدیریت آقای به عنوان مشاور و سرکار ............... ...
۱۸ شهریور ۱۳۹۷
سرخط خبرها: