حقوق خبر

قزوین - حقوق خبر

حمــام حــاج محمدرحیــم یــا حمــام صفــا قزوین را بشناسید

  پایگاه خبری حقوق نیوز حمــام حــاج محمدرحیــم یــا حمــام صفــا قزوین را بشناسید در ادوار نخسـتین اسـامی، احـداث حمـام عمومـی امـری مهـم تلقـی می شـده کـه بـدون کسـب ...
۱۲ دی ۱۳۹۷

برج‌های دوگانه خرقان قزوین را بشناسید

  برج‌های دوگانه خرقان قزوین دهستان خرقان، در جنوب غربی شهرستان قزوین و میانه ی راه قزوین – همدان واقع شده است؛ در ادوار اسلامی این ناحیه از آبادانی و اهمیت فراوانی ...
۱۴ شهریور ۱۳۹۷
سرخط خبرها: