حقوق خبر

محمدعلی فروغی - حقوق خبر

تجربه نسلی به روایت محمدعلی فروغی

  وقتی که از من تقاضا شد که در خصوص تاریخچه حقوق ایران و دانشکده حقوق چند دقیقه برای دانشجویان این دانشکده صحبت کنم و آقایان را سرگرم نمایم با کمال مسرت پذیرفتم زیرا گذشته از این که ...
۰۵ خرداد ۱۳۹۸
سرخط خبرها: