حقوق خبر

مغولان - حقوق خبر

اعتقادات مغولان (قسمت پایانی)

  پایگاه خبری حقوق نیوز اعتقادات مغولان پیش گوئی سراسر زندگی مغولان به شدت آکنده از خرافات و تلاش در دوری گزیدن از بلایا توسط جادوگری و پیشگوئی بوده است. «پیش ...
۱۳ خرداد ۱۳۹۸

اعتقادات مغولان (قسمت 6)

  پایگاه خبری حقوق نیوز اعتقادات مغولان اهمیت آتش آتش در نزد مغولان از تقدس و احترام خاصی برخوردار بوده است از همین رو آیین خاصی را برای آن اعمال می داشتند. همانطور ...
۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۸

اعتقادات مغولان (قسمت 5)

  پایگاه خبری حقوق نیوز اعتقادات مغولان مراسم جشن و سرور: مغولان طی سال جشنهای متعددی داشتند که هر یک به مناسبتی و با تشریفاتی خاص برگزار می شد. بنابر رسم مغول می ...
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸

اعتقادات مغولان (قسمت 4)

  پایگاه خبری حقوق نیوز اعتقادات مغولان مراسم ازدواج مغولان در مسئله ازدواج نیز آداب و رسوم خاص خود را داشتند. در میان مغولان نیز مثل دیگر اقوام، چند همسری امری ...
۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸

اعتقادات مغولان (قسمت 3)

  پایگاه خبری حقوق نیوز اعتقادات مغولان مراسم پذیرش سفرا پذیرش سفرا نزد مغولان از اختیارات انحصاری فرمانروا نبود. شاهزادگان و وزراء نیز مجاز بودندکه سفرای خارجی ...
۲۴ ارديبهشت ۱۳۹۸

اعتقادات مغولان (قسمت 2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز اعتقادات مغولان رسم آندا مغولان رسم بستن عهد برادری و برادرخواندگی را آندا می گفتند. « هنگامی که تموچین 11 سال داشت، جاموقه به تموچین ...
۲۱ ارديبهشت ۱۳۹۸

اعتقادات مغولان (قسمت 1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز اعتقادات مغولان از ابتدای خلقت بشر تمام اجتماعات انسانی، آداب و رسوم خاصی داشتند که بر طبق آن زندگی خود را سپری می کردند؛ خواه اجتماعات شهری و روستایی ...
۱۶ ارديبهشت ۱۳۹۸
سرخط خبرها: