حقوق خبر

موفقیت در کار - حقوق خبر

100 کلید موفقیت در کار (31)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم برای موفقیت در کار این حقیقت را بپذیرید که تقریباً همیشه کسی هست که از دست شما عصبانی شود پذیرفتن این تصور دشوار است، بخصوص اگر شما هم مثل ...
۲۷ بهمن ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (30)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم برای موفقیت در کار هنگامی که خواستار نصیحت هستید، به آن توجه کنید یکی از جالب ترین نکاتی که در روابط افراد مشاهده کرده ام، تمایل بسیاری از ...
۱۷ بهمن ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (29)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم برای موفقیت در کار ترس از سخنرانی در حضور جمع را به دور اندازید من قبلاً هنگام سخنرانی در حضور هر نوع جمعی بکلی خشکم می زد. در حقیقت آن قدر ...
۱۴ بهمن ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (28)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم برای موفقیت در کار تقلا کردن را متوقف کنید برای بسیاری از مردم، اساساً فقط دو سرعت وجود دارد: تند و تندتر . به نظر می رسد بیشتر اوقات، ما ...
۰۷ بهمن ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (27)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم برای موفقیت در کار توقعات خود را کاهش دهید داشتم راجع به این نظر با جمعی صحبت می کردم که یک نفر از ته اتاق دستش را بلند کرد و گفت: ...
۰۵ بهمن ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (26)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم برای موفقیت در کار الگوهای رفتاری را بشناسید اگر به کسانی که با شما کار می کنند نگاهی دقیق بیندازید، احتمالاً موافق خواهید بود که من و شما ...
۱۲ آذر ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (25)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم برای موفقیت در کار   در امور خیریه سهیم شوید از نظر شخصی یا کاری، همیشه دلایل خوب بسیار زیادی برای کمک به خیریه وجود دارد: نیاز، ...
۱۹ آبان ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (24)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم برای موفقیت در کار دقت کنید که چه می خواهید تعداد زیادی از ما، بیشتر وقت خود را صرف این آرزو می کنیم که اوضاع طوری دیگر باشند. ما در رؤیای ...
۱۲ آبان ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (23)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم برای موفقیت در کار عادات و رسوم خود را بررسی کنید (و آمادگی تغییر بعضی از آنها را داشته باشید) نگاهی دقیق به بعضی از این عادات و رسوم و آمادگی ...
۰۴ آبان ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (22)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم برای موفقیت در کار از تأثیرات بالقوه و پر تنش تعهدات خود آگاه باشید درباره بعضی از تعهداتی که به گردن می گیرید و شاید حتی تعهد به نظر نرسند، ...
۰۷ مهر ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (21)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم برای موفقیت در کار کاری کنید که دیگران احساسی خوب داشته باشند یکی از نخستین درس های زندگی واقعی که والدینم هنگام کودکی به من آموختند و شاید ...
۲۸ شهریور ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (20)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم برای موفقیت در کار خود شیفته نشوید شخصی که در این رده باشد، خود را بی اندازه جدی می گیرد. اینان خیلی دوست دارند که به صحبت های خود گوش کنند، ...
۱۴ شهریور ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (19)

پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم برای موفقیت در کار این شعار را به خاطر داشته باشید: با عسل است که می شود حشرات بیشتری را گرفت وقتی شما مهربان، دوست داشتنی و شکیبا هستید، ...
۰۶ شهریور ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (18)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم برای موفقیت در کار خود را تحسین کنید این یکی از اندرز های محبوب من است که اغلب از مردم تعریف کنید و به آنان بگویید که چه قدر برای ...
۰۲ شهریور ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (17)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم برای موفقیت در کار از عبارت من باید سر کار بروم اجتناب کنید پیش از آن که ادامه دهم، می خواهم به شما اطمینان بدهم از این آگاهم که ...
۲۸ مرداد ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (16)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم برای موفقیت در کار با مسئول پذیرش خود رابطه ی دوستی برقرار کنید مردی از راه رسید و با لحنی غیر دوستانه و متوقع فریاد کشید:«پیغامی ...
۲۴ مرداد ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (15)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم برای موفقیت در کار فهرستی از تقدم شخصی خود تهیه کنید قسمت دشوار کار این است که بعد از این که قدری بگذرد، فهرست خود را بردارید و ...
۱۹ مرداد ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (14)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم برای موفقیت در کار شنیدن مؤثر را به عنوان ابزار کاهش تنش به کار ببرید برای لحظه ای درباره ی مهارت های شنیداری خود در محل کارتان ...
۱۲ مرداد ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (13)

  پایگاه خبری حقوق نیوز نکات مهم برای موفقیت در کار قانون 80-20 را به دل نگیرید اغلب این مورد وجود دارد که کسانی که بسیار مولد هستند یا کسانی که به شدت وجدان کار ...
۰۷ مرداد ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (12)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 100 کلید موفقیت در کار خود را تحسین کنید بعضی اوقات مهم است که کارتان را کنار بگذارید و خود را تحسین کنید. چند لحظه ای را صرف تعمق در مورد ...
۰۱ مرداد ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (11)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 100 کلید موفقیت در کار زنگ تفریح داشته باشید در سال های اخیر، آموختم که نداشتن زنگ تفریح های منظم، اشتباهی بزرگ است که نه فقط به مرور زمان ...
۲۷ تیر ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (10)

پایگاه خبری حقوق نیوز 100 کلید موفقیت در کار محیط کار خود را شادی بخش و دلنشین کنید ماهی گرمسیری در تنگی شنا می کند، تصاویری از همسر و فرزندانم و تصاویر فراوانی که برای ...
۲۵ تیر ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (9)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 100 کلید موفقیت در کار بین معنویت و کار خود، پلی ایجاد کنید ایجاد پلی به معنویت و کار خود، یعنی اینکه شما این جوهره را که چه کسی هستید و ...
۲۰ تیر ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (8)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 100 کلید موفقیت در کار مردم را منتظر نگذارید زمان برای همه با ارزش است. من مشاهده کرده ام که تقریبا همه زمان را یکی از ارزشمندترین دارایی ...
۱۸ تیر ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (7)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 100 کلید موفقیت در کار به خاطر داشته باشید که سپاسگزاری کنید راه های زیادی وجود دارد که بتوانید از دیگران سپاس گزاری کنید. وقتی کسی به شما ...
۱۶ تیر ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (6)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 100 کلید موفقیت در کار از یک کارفرمای پر توقع کوهی نسازید ظاهرا کارفرما های پر توقع مانند ضرب الاجل ها، مالیات ها و بودجه بندی ها، واقعیتی ...
۱۳ تیر ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (5)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 100 کلید موفقیت در کار به باشگاه جدید من ملحق شوید، باشگاه خشا تاکنون دنیای شغلی اصولاً از دو باشگاه تشکیل شده بود. عمومی ترین باشگاه، ...
۰۹ تیر ۱۳۹۸

100 کلید موفقیت در کار (4)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 100 کلید موفقیت در کار 5- در محل کار، اوقات تلفن ممنوع داشته باشید من در اوقات معینی از روز زنگ تلفن را خاموش می کنم و بغیر از تلفن هایی ...
۰۱ بهمن ۱۳۹۷

100 کلید موفقیت در کار (3)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 100 کلید موفقیت در کار داشتن روحیه سگ‌دو زدن را کنار بگذارید اغلب می شنوم که مردم درباره ی گیر کردن در سگ‌دو زدن طوری صحبت می کنند ...
۱۴ آذر ۱۳۹۷

100 کلید موفقیت در کار (2)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 100 کلید موفقیت در کار زیاد کنترل‌کننده نباشید وقتی راجع به کنترل کردن صحبت می کنم، منظورم تلاش های بیمارگونه برای کنترل رفتارهای دیگران، ...
۲۳ آبان ۱۳۹۷

100 کلید موفقیت در کار (1)

  پایگاه خبری حقوق نیوز 100 کلید موفقیت در کار 1- جرأت خوشحال شدن را داشته باشید بسیاری از مردم آگاهانه خود را از شکوه و جلال سرور، سبکبالی، الهم بخشی، آسایش یا ...
۱۳ آبان ۱۳۹۷
سرخط خبرها: