حقوق خبر

نویسندگان مشهور جهان - حقوق خبر

نویسندگان مشهور جهان چه مشاغلی داشتند؟

... از نویسندگانی بود که مشاغل متعددی را پشت سر گذاشتند و از این شغل به شغل دیگر می رفتند. برای مدت چند سال در اداره پست به عنوان شغلی تشریفاتی، رییس یک پستخانه کوچک بود. آن جا در ساعات اداری کتاب می خواند ...
۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۸
سرخط خبرها: